عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 177

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تبیین، و شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بخش نمایه استنادی علوم ایران انجام پذیرفت. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی بود و به شیوه مکاشفه‌ای انجام شد. به منظور انجام پژوهش مکاشفه‌ای از سیاهه وارسی که از ترکیب 3 سیاهه نیلسن (پیروتی، 2009)، چری و همکاران (لنکستر، 1997) و گالیور (2002) تدوین شده و روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. نمونه‌گیری پژوهش هدفمند و از جمله روش‌های غیراحتمالاتی بود. در ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی دبیران دینی و قرآن دوره راهنمایی تحصیلی شهر بیرجند و تعیین اولویت‏بندی نیازهای آموزشی آنان می‏باشد. پژوهش از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی، و از لحاظ گردآوری داده‏ها در زمره تحقیقات توصیفی (پیمایشی) قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، کارشناسان و دبیران دینی و قرآن مدارس راهنمایی، و همچنین دانش‏آموزان پایه دوم و سوم راهنمایی شهر بیرجند در سال 1391 بودند. ابزار گردآوری داده‏ها شامل دو پرسشنامه محقق‏ساخته (پرسشنامه مدیران، دبیران ...

شیوه تدوین و تنظیم مقالات بر اساس استانداردهای علمی یکی از عواملی است که بر کیفیت مقالات تأثیر می‏گذارد، این مطالعه با هدف ارزشیابی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏المللی سردبیران مجلات پزشکی در سال‏های 1391-1389 انجام گرفت. این مطالعه به روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی انجام گردید. مجلات با روش نمونه‌گیری ساده و مقالات هر مجله با روش نمونه‏گیری منظم انتخاب شدند. فراوانی میزان تطابق بخش‌های مختلف مقا ...

امروزه سازمان‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که به‌منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط کسب‌وکار به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. مدیریت استعداد به‌عنوان یک فرآیند سیستماتیک و پویا از کشف، توسعه و حفظ افراد مستعد تعریف‌ شده است. مدیریت استعداد جذب نظام‌مند، شناسایی، توسعه، تعامل، حفظ و به‌کارگیری افراد با پتانسیل بالا است که به سازمان ارزش خاص می‌بخشند. مدیریت استعداد در بخش آموزش‌وپرورش و مدارس از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است چراکه مدارس به‌مثابه سازمان‌های ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه‌ای وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و پایگاه وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها در فاصله سالهای 2005-2009 است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتاب‌سنجی است. جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل 1089 مقاله دارای استناد نمایه استنادی علوم ایران در فاصله زمانی سال‌های 1384 تا 1388، به همراه 27729 مقاله‌ دارای استناد نمایه شده در پایگاه‌ وب‌آوساینس در طول سال‌های 2005 تا 2009 است. از میان 1089 مقاله د ...

قرآن کریم، کتاب آسمانی است که از ناحیه خدا، برای سعادت، تربیت و پرورش انسان فرستاده شده. و از آن جایی که معلمان در پرورش و آموزش‌های فراگیران نقش اساسی دارند لذا بهترین نقش های یک معلم در قرآن یافت می شود.از این رو ضروری می‌نماید اصول و روش های معطوف به نقش معلم که برآمده از قرآن می‌باشد را در این کتاب آسمانی تبیین نمود. پژوهش حاضر با استفاده از روش معناکاوی، به دنبال آن است که با محور قرار دادن قرآن به عنوان منبع تربیتی و انتخاب سوره کهف، به استخراج این اصول و روش‌ها بپردازد ...
نمایه ها:

این پژوهش به روش تحلیل و محتوا و با هدف بررسی وضعیت معماری اطلاعات در وب سایت مجله های الکترونیکی علمی- پژوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی تحت پوشش پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی انجام شد. جامعه پژوهش شامل 88 مجله علمی-پژوهشی تمام متن فارسی بود و اطلاعات از طریق سیاهه وارسی گردآوری شد. معماری اطلاعات در مجله های مذکور تحت دو مقوله معماری سازماندهی اطلاعات و معماری مدرک، بررسی شد. معماری سازماندهی محتوای وب سایت مجله های علمی-پژوهشی پرداخت. روش موضوعی در سازماندهی محتوای وب س ...

هدف: تأثیر دروس عمومی (اندیشه 1 و 2 و اخلاق) بر ارزش های دانشجویان دانشکده های پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد. روش: روش مطالعه شبه آزمایشی و جامعه آماری در دانشجویان پزشکی 214 و در دانشجویان دندان پزشکی 57 نفر می باشد. نمونه پژوهش 105 دانشجوی رشته های پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند که در طرح شبه آزمایشی در هر کلاس 15 نفر انتخاب گردید و پرسشنامه 45 ماده ای ارزش های آلپورت، ورنون و لیندزی برای دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. یافته ...

مقدمه: یکی از اهداف دانشگاه‌ها ارتقای کیفیت آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان است. از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده‌ی کیفیت نظام آموزشی، درگیری تحصیلی می‌باشد. درگیری تحصیلی فراگیران یکی از اهداف مهم هر نظام آموزشی است. بر این اساس، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش ترجیح سبک تدریس اساتید و دانشجویان بر درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید. روش‌ها: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه‌ی ...