عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مباحث مطرح شده در ریاضیات مبحث اندازه (اندازه ریاضی) می باشد? که اولا اندازه در ریاضیات مطرح می شود? ثانیا احتمال به عنوان اندازه ریاضی مطرح می نماییم؛ نامساویهای مختلف مطرح شده در احتمال را بررسی می کنیم. هدف اصلی ما در این پایان نامعه این است که تعدادی از نامساویهای معروف در مورد اندازه ریاضی (که باالطبع برای اندازه احتمال نیز برقرار می باشند) را مطرح کرده و بهبود بعضی از آنها را در حالتهای عمومی و خاص بررسی کنیم؛ با توجه به کاربردی بودن نامساوی چبیشف? تمرکز ما بیشت ...

در چند دهه اخیر دانشمندان ریاضی سعی کردهاند از خواص گراف ها برای محاسبه انرژی مولکولها استفاده نمایند و راه حل های ساده تری را برای محاسبه انرژی مولکول بیابند. که این تلاش منجر به کشف راه حل ساده تری توسط گاتمن شد.در این پایان نامه ضمن بررسی این روش،سعی شده است با نگرشی نو، انرژی مولکول بصورت فازی محاسبه شود.برای این منظور در فصل اول مفاهیم و تعاریف لازم بیان شده است که این مفاهیم و تعاریف هم مربوط به علم ریاضی و هم مربوط به علم شیمی است.در فصل دوم ضمن تشریح مفهوم انرژی مولک ...

مساله‌ی زمان‌بندی دروس یکی از مهمترین، کاربردی‌ترین و زمان‌برترین مسایلی است که در تمام موسسات آموزشی(بصورت سالیانه یا دو بار در یک سال تحصیلی) رخ می‌دهد. در ابتدا جدول زمان‌بندی را بصورت دستی تهیه می‌کردند، که در خیلی از موسسات آموزشی هنوز این امر رایج می‌باشد. این روش به زمان زیادی نیاز دارد‎;‎ علاوه براین ممکن است جواب حاصل تنها یک جواب شدنی باشد،نه یک جواب بهینه. در این پایان‌نامه، یک مدل برنامه‌ریزی برای حل مساله‌ی زمان‌بندی درسی ارایه شده است. برای بهبود یافتن جدول زمان ...

قیمت گذاری اختیار معامله از مهم ترین مفاهیم در اقتصادهای مالی و در نتیجه، در ریاضیات مالی است. در حالت خاص، فرآیند براونی کسری به سبب داشتن ویژگی وابستگی دوربرد، برای فرموله کردن دینامیک سهام مناسب است. در این رساله، قیمت اختیار معامله های توان آسیایی هندسی تحت چارچوب فرآیند براونی کسری را ارزیابی می کنیم. ...

در این رساله وارد بازارهای بورسی می شویم که از مدل فرآیند پواسون مرکب تبعیت کرده و فرآیند دارایی شرکت بیمه، در آن بازار از معادله دیفرانسیل تصادفی خاصی تبعیت می کند. پارامترهای استفاده شده در معادله دیفرانسیل تصادفی خاص نمایانگر مدل براونی و حق بیمه دریافتی شرکت بیمه و میزان خسارات است. هدف کلی یافتن یک رابطه ساده است که احتمال ورشکستگی را بیان کند. ...

D^۰ f(z)=f(z) D_λ^۱ f(z)=D_λ f(z)=(۱-λ)f(z)+λzf^' (z) D_λ^m f(z)=D_λ (D_λ^(m-۱) ) λ>۰ که عملگر سالاگان را روی رده‌های S_n (β)، R^m (λ,α)، N_(m,n) (α,β)، M_(m,n)^s (α,β)، N(m,n,α,β) بررسی می‌کنیم تا کران ونقاط بحرانی وکران مشتق وکران ضرایب رابه‌دست اوریم. ...

در این رساله، سیستمهای گسسته -زمانی خطی متناوب با مشتق مرتبه کسری و تحلیل پایداری آنها مورد بررسی قرار می گیرد. یکسیستم مرتبه کسری یکسیستم با تاخیر افزایشی در هر مرحله می باشد. کنترل این رده از سیستمها در شکل اصلی آنها تا کنون انجام نشده است. به علت دلخواه بودن تاخیر ها می توانیم شرایط را به گونه ای در نظر بگیریم که سیستم با مزایای مشتقات کسری تقریبا اتفاق بیافتد. تبدیل سیستم تاخیری به سیستم استاندارد متناوب، به سیستم با ابعاد ماتریسی بسیار بزرگ منجر خواهد شد که استفاده از رو ...

ماتریس‌های سیمپلکتیک نقش مهمی در تجزیه و تحلیل و حل مسائل ماتریس‎ ایفا می‌کنند. تبدیلات تشابهی سیمپلکتیک ساختارهای همیلتونی ،‌شبه‌همیلتونی و ماتریس‌های سیمپلکتیک را حفظ می‌کنند. بر اساس این حقیقت ماتریس‌های سیمپلکتیک به عنوان ابزار اصلی در تجزیه و تحلیل و حل عددی مسائل همیلتونی و مقدار ویژه سیمپلکتیک مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این پایان‌نامه چندین تجزیه مربوط به ماتریس‌های سیمپلکتیک و نیز تجزیه شبه مقدار منفرد ۱-^‎ B=QDS‎ برای هر ماتریس حقیقی با مرتبه n×۲m‎ که در آن ماتر ...

فرض کنید یک گراف باشد. تابع f:V(G)→{۰,۱,۲} را یک تابع احاطه گر رومی نامیم هر گاه به ازای هر راس با شرط راسی مانند داشته باشیم که . وزن تابع احاطه گر رومی فوق برابر است با عدد احاطه گری رومی گراف که با γ_R (G) نشان داده می شود برابر است با کوچکترین وزن در میان وزن های توابع احاطه گر رومی روی گراف . در یک گراف تابع f:V(G)→{۰,۱,۲} را یک تابع احاطه گر -رومی نامیم هرگاه برای هر راس با شرط داشته باشیم f(N(v))≥۲که در آن f(N(v)) مجموع مقادیر روی همسای ...