عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 357

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ نماد نشان می دهد که هر موضوعی می تواند ارزش نمادین پیدا کند به شرط اینکه فضا و بستر مناسب برای گسترش و بی کرانگی معانی آن مهیا شود. در ادبیات نماد یکی از صورخیال است که پویاترین نوع تصویرهاست و موجب گستردگی معنا و سیال بودن مفاهیم در عالم شعر می شود. نماد بنا به خصوصیت چندمعنایی، این قابلیت را دارد که با توجه به سابقه ی ذهنی و روحیه ی خواننده، در زمان های مختلف - و حتی در یک زمان- معانی متفاوتی بپذیرد. تعیین قطعی معنای نماد ممکن نیست؛ زیرا از یکسو مستلزم شناخت واقعی و د ...

ادبیات کودک با نیاز ویژه پدیده‌ای نوظهور در مطالعات ادبی است. در این پایان نامه کتاب‌های داستان با شخصیت کودک با نیاز ویژه، که در دهه هشتاد برای گروه سنی ب و ج تألیف شده، با توجه به دیدگاه‌های مطالعات فرهنگی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این پایان نامه داستان‌های مورد نظر از سه نظریه "داغ ننگ" از دیدگاه اروینگ گافمن، "بدن و خود" از دیدگاه "گیدنز" و دیگر نظریه پردازان و "مناسبات قدرت" از دیدگاه "فوکو"، بررسی شده و در نهایت تصاویر این داستان‌ها در ارتباط با دیدگاه‌های ...

پایان نامه حاضر بر آن است تا به بررسی و تحلیل کارکردهای تعلیمی آثار برگزید? دهه هشتاد (1390-1380) شورای کتاب کودک در شاخه داستان های تألیفیِ سه گروه سنّی "الف- ب- ج" بپردازد. ادبیات کودک یکی از گونه های باارزش و تأثیرگذار ادبیات تعلیمیِ دور? معاصر است و داستان یکی از انواع گسترد? ادبیات کودک محسوب می شود که نقش مهمی در تعلیم و تربیت کودکان ایفا می کند. از آنجا که دوران کودکی، به عنوان مهم‌ترین دوران شکل گیری شخصیت شناخته شده، تعلیم و تربیت کودک از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. ...

جستارهای فکری و تراوش اندیشه‌های انسان‌ها در هر جامعه و سرزمین را، می‌توان ادبیات نام نهاد و آن را با ادبیات سایر ملت‌ها، تطبیق داد. بنابراین ادبیات‌تطبیقی، رابطه‌ی ادبیات ملت‌های گوناگون در دوره‌های مختلف تاریخی را در موضوع‌هایی مانند انواع ادبی، مکتب‌ها، مسائل زیباشناختی ادبی و ... بررسی می‌کند. ادبیات یکی از بهترین زمینه‌ها برای طرح مفاهیم اخلاقی و موضوعات مربوط به آن می‌باشد و زبان شعر به‌ویژه در بیان مسائل اخلاقی، توانمندترین زبان‌هاست. بی‌شک سرزمین معره و اقلیم نام‌آور ...

ادبیات بازتاب تأثیر عواملی چون اجتماع، طبیعت، مذهب و... در فرد است که به شکلی هنرمندانه در قالب شعر یا نثر بیان می‌شود. اگرچه ادبیات از جوهره‌ی روحی مشترک در میان انسان‌ها برخوردار است؛ امّا با ورود به هر سرزمینی رنگ و بوی خاص می‌یابد و در قالب‌های محیطی، شکل‌های مختلف به خود می‌گیرد. ادبیات تطبیقی با کنار زدن این قالب‌ها در پی یافتن جوهره‌ی اصلی ادبیات انسانی است، تا با شناخت آن بر غنای فکر و اندیشه انسان بیفزاید و با نزدیک ساختن فکر و اندیشه انسان‌ها، زمینه تفاهم و صلح جهان ...

زبان یک پدیدۀ اجتماعی و از جمله مهم‌ترین نهادهای اجتماعی تلقی می‌شود؛ زیرا نه تنها امکان ارتباط را میان انسان‌ها فراهم آورده است؛ بلکه پاسخ‌گوی نیازها و تغییرات اجتماعی نیز می‌باشد. به دلیل این ارتباط تنگاتنگ، بی‌شک زبان تحت تأثیر عوامل اجتماعی مختلف، همچون سن، جنسیت، طبقۀ اجتماعی، تحصیل و... قرار گرفته است؛ چنانچه عوامل فوق می‌تواند گونۀ زبانی فرد را تحت تأثیر قرار داده و یا برخی ویژگی‌های آن را تعیین کند. گویش اجتماعی شامل انواع گونه‌های زبانی از جمله گونه‌های سن، جنس، گونه ...

شاعران و نویسندگان به عنوان عضوی از یک جامعه، در تمامی مکان‌ها و در همه روزگاران اندیشه‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره‌ی سیاست و اوضاع اجتماعی ابراز کرده‌اند. در ایران و عراق نیز اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی، از کهن ترین و ناشناخته ترین روزگاران تا کنون ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این میان، دو شاعر از دو کشور یعنی ایران و عراق به عنوان مطرح کنندگان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود به قصد انتقاد از وضعیت موجود، و آشکار ساختن نارسایی‌ها و ناروایی‌های جامعه‌ی خویش ...

هرچند از گذشته تا کنون نقد موسیقایی و وزن شعر همواره مطرح بوده است و آثار فراوانی در این خصوص به طبع رسیده است اما بررسی و تحلیل غزل پایداری ایران و افغانستان، نمونه‌ای عملی و بدیع در این راستاست. آن چه در این نوشتار مورد عنایت بوده است به شیوه‌ی کتاب خانه‌ای از بین صدها غزل، به گزینش یک صد غزل پایداری از شاعران ایران و یک صد غزل پایداری از شاعران افغانستان اقدام شد و در محور های مختلف موسیقایی – بیرونی، کناری، درونی و معنوی- تحلیل و بررسی صورت گرفت که ضمن منتج شدن به دریافت ...

با توجه به اشعار ویژه و خوبِ معرفی شده‌ی سال‌های 90- 85 در رده‌ی سنی خردسال، توسط شورای کتاب کودک، به بررسی عنصر تخیل و واقعیت در این اشعار می‌پردازیم. ابتدا با بیان اهمیت، کیفیت و کارکردهای این دو عنصر، گونه‌های مختلف آن‌ها را بر اساس میزان کاربرد و اهمیت، در اشعار گزینش شده بررسی می‌نماییم. همچنین موارد مهم و پرکاربرد زمینه‌های شکل‌گیری دو عنصر را معرفی می‌کنیم و در فصل نهایی تحت عنوان «هنجارگریزی معنایی»، صورت‌های خیالی را در قالبی به نسبت، نو و منسجم تحت عناوین کلی تجریدگ ...