کتوپروفن که اخیرا به خدمات درمانی دامپزشکی معرفی شده است مشتقی است از اسید پروپیونیک با خصوصیات قوی یک داروی ضدتورمی غیراستروئیدی و نشان داده شده است که از شاخص درمانی خیلی بالا برخوردار است . از داروی فوق جهت کاهش التهاب و تخفیف بیماری‌های آماسی غیرعفونی وابسته به سیستم اسکلتی عضلانی استفاده می‌شود. مطالعات انجام شده بر روی اسب توانایی کتوپروفن را در تورم ضربه‌ای مفصل، سینوویال‌های مفصلی، تورم رباطات ، تورم نسوج نرم و التهابات و ورم بعد از عمل جراحی نشان داده است ، لیکن اطلاعات کمی در ارتباط با مفید بودن این داروی ضدتورمی غیراستروئیدی در گاوان شیری وجود دارد. مطالعه حاضر این هدف را با خود داشته که تاثیر این دارو را در اسب و گاو که از لنگش رنج می‌برند نشان دهد. از سه رخداد گله‌ای لنگش در دو دامپروری در اطراف شهر تهران 7 راس گاو مبتلا به تورم بافت مورق تحت بالینی و 18 راس گاو با جراحات مشخصه در ماتیت انگشتی به این مطالعه اختصاص داده شدند و آزمایش بالینی به شیوه چند مکانی صورت گرفت تا عملکرد درمانی کتوپروفن در کاهش دود و متعاقبا تخفیف لنگش مشخص شود. در هر گاو کمی ساختن کیفیت لنگش یا شیوه درجه‌بندی حرکت و سیستم کدگذاری جراحات پیشنهادی Greenough و Vermunt در سال 1994 امکان‌پذیر و عوارض جانبی حاصله از تجویز دارو نیز ثبت گردید. در گاوان مورد مطالعه تزریق وریدی روزانه کتوپروفن (محلول 100 میلی‌گرمˆمیلی‌لیتر) به مقدار 3 میلی‌گرم به ازاء هر 100 کیلوگرم وزن بدن و به مدت 5 روز متوالی صورت گرفت . چنین آزمایشی نیز بر روی 9 راس اسب در 5 اسبداری که از لنگش رنج میبردند انجام پذیرفت (سه مورد تورم حاد وتر، دو مورد تورم حاد زانو، دو مورد تورم حاد بافت مورق انگشت و دو مورد درد ناحیه پاشنه). در کلیه اسبان تزریق وریدی مقدار 2/2 میلی‌گرم کتوپروفن به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن روزانه یک مرتبه و به مدت 5 روز متوالی توصیه گردید. در این ارتباط تاثیر درمانی کتوپروفن به شکل کیفی و به صورت عالی (از بین رفتن کامل درد و برطرف شدن لنگش)، جذب (بهبودی قطعی ولی نه کافی)، ضعیف (عدم بهبودی) ارزیابی و عوارض جانبی نیز مشاهده و ثبت گردید. براساس نتایج حاصله از این مطالعه، کتوپروفن نشان داد که در گاوان مبتلا به تورم بافت مورق تحت بالینی از عمل ضدالتهابی قابل توجهی برخوردار بوده به طوری که کلیه علائم بیماری را به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد. در گاوان مبتلا به درماتیت انگشتی اگر چه داروی مزبور به تخفیف علائم التهاب کمک می‌نماید، لیکن مشخص شد که برای بهبودی کامل به درمان اضافی موضعی نیاز می‌باشد. برطرف شدن بالینی چشمگیر درد و بهبودی حالت حرکت در 8 راس از اسبانی که کتوپروفن را دریافت داشته‌اند به این نکته اشاره دارد که کتوپروفن یک داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی قوی بوده که می‌توان آن را در برطرف نمودن التهاب تسکین درد در اختلالات التهابی دستگاه اسکلتی عضلانی اسب توصیه نمود. بنابراین چنین نتیجه‌گیری می‌شود که از کتوپروفن با داشتن حاشیه امنیت بالا می‌توان به عنوان یک درمان پشتیبان به ویژه در التهابات عفونی در اسب و گاو بهره جست .
نمایه ها:
درمان | 
گاو | 
اسب | 
کد نوشتار : 23278