در متن این پایان‌نامه مختصری از تاریخچه آموزش داروسازی در جهان و اطلاعات کلی راجع به کشور و مردم ایتالیا و سیستم آموزش و نظام آموزشی کشور ایتالیا و برنامه آموزش داروسازی در دانشکده‌ها از نحوه برگزاری امتحانها تا شرایط فارغ‌التحصیلی و امکانات شغلی و همچنین قوانین داروئی و مربوط به امور داروخانه بحث شده است و نیز به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در ایتالیا و انطباق آموخته‌های دانشجو با نیازهای جامعه خود، پرسشنامه‌ای با 70 سوال که از قبل تهیه شده بود به زبان ایتالیائی ترجمه شده و به ایتالیا فرستاده توسط داروسازان (صاحب امتیاز و همکار) تکمیل شده و با پاسخ فارغ‌التحصیلان داخل کشور مقایسه شده که روی پاسخ آنها بحث و بررسی انجام گرفته و نتیجه‌گیری شده و سپس پیشنهاداتی با توجه به بحث و بررسی انجام گرفته با هدف اینکه کمکی به بهبود کیفی نظام آموزش و تولید و نحوه توزیع دارو نموده و به طریقی برنامه‌ریزی گردد که انشاءالله در آینده صحبت از کمبود و مشکل در تولید و توزیع دارو نداشته باشیم.
کد نوشتار : 23259