یکی از مسائل مهم جامعه امروز جهل و نادانی است که دامنگیر انسان شده و ریشه تمام بدبختی های اوست . انسان موجودی دارای عقل و ادراک است که با آموزش صحیح می تواند از گمراهی نجات یابد و همین مسئله موجب برتری او و تمایز او از سایر مخلوقات خداوند متعال شده است. در مقابل ، اگر فردی از عقل و علم استفاده صحیح نکند و در جهل و نادانی باقی بماند ، همین مسئله باعث سقوط او از مقام شرافت و انسانیّت می شود و او را از چارپایان پست‌تر می ‌‌‌گرداند . البته جهل به خودی خود مورد مذمّت و نکوهش نیست ؛ و جهلی مورد نکوهش است که صاحب آن دنبال برطرف کردن آن نرفته باشد . به عبارت دیگر وقتی فرد جاهل به دنبال علم و دانش برود تا خود را از تاریکی جهل نجات دهد، دیگر جاهل نیست و پیامد های جهل را به او نمی توان نسبت داد . در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی جهل از جمله جهل بسیط و جهل مرکب و همچنین به مشتقات جهل پرداخته شده است ؛ و سپس به مفهوم شناسی جهل و جاهل و همچنین تقابل جهل با علم ؛ جهل با عقل و جهل با حلم و بیان معنای جهل در مقابل عقل و نقش آن در زندگی و آثار جهل و زمینه های جهل پرداخته‌ شده است . در ادامه به جاهلیت قبل از اسلام پرداخته و خصوصیات دوران جاهلیت و ارکان جاهلیت در بیان قرآن : « تبرّج‌الجاهلیه » ؛ « حمیّه‌الجاهلیه » ؛ « حکم الجاهلیه » و « ظنّ الجاهلیه » پرداخته شده است . در آخر ، اوصاف و ویژگی های جاهلان از منظر قرآن کریم بیان شده است . واژگان کلیدی : جاهلیت ، تبرّج جاهلیت ، حمیّت جاهلیت ، حکم جاهلیت ، ظنّ جاهلیت و مفردات قرآن
کد نوشتار : 380250