«الباقیات الصّالحات»، (شایسته های ماندگار) که در فرهنگ عامه و ادبیات فارسی به صورت «باقیات الصالحات» زبانزد شده است تعبیری است قرآنی ناظر به کارهای نیک و شایسته انسان که به رغم ناپایداری دارایی های دنیا تا ابد برای صاحب آن پایدار می مانند . این اصطلاح قرآنی از دو واژه «باقیات» از مصدر «بقاء» به معنای ماندگاری و جاودانگی و «صالحات» از مصدر «صلاح» به معنای شایستگی و بایستگی ترکیب یافته در دو موضع از قرآن کریم آمده است. از دیدگاه قرآن کریم پیوندی ناگسستنی میان ایمان و عمل صالح وجود دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. عمل صالح زمانی مورد قبول درگاه الهی واقع می شود که از ایمان نشأت گرفته باشد، ایمان نیز خاستگاه عمل صالح است. شاخص ترین مصادیق «باقیات الصالحات» در بیان قرآن کریم آمده اند و طبعاً شناخت آنها رمز سعادت دنیا و آخرت برای پیروان قرآن و عترت خواهد بود . از سوی دیگر ما نیازمندیم و باید بتوانیم به ملاک ها و معیار هایی برای تشخیص باقیات الصالحات دست یابیم تا دیگر مصادیق آن را نیز بتوانیم باز شناسیم. در این پایان نامه ، بااستفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم ، علاوه بر پژوهش و تحقیق درباره مصادیق بارز باقیات الصالحات که در قرآن و حدیث ذکر شده اند ، از طریق تدبر مستقیم و روشمند در آیات قرانی و تجزیه و تحلیل متن و مفاد احادیث ملاک ها و معیار های تشخیص باقیات الصالحات نیز بررسی و ارائه شده اند.
کد نوشتار : 376506