ادبیات معاصر و از نوعِ آن، ادبیات پایداری و دفاع مقدس که به شکل گسترده بعد از جنگ تحمیلی عراق بر ایران، نمو یافت یکی از مواردی ست که در آن، اثرپذیری مولفه ای- محتوایی و یا گاهاً اثرپذیری واژگانی- زبانی قابل مشاهده است. از این میان، ادبیات دفاع مقدس، مولفه ها و مضامینی چون جهاد و جنگ در راه خدا، مبارزه و ایستادگی، ستیم ستیزی وغیره را شامل می‌شود که این مضامین، همان مولفه‌های محتوایی هستند که بیش از نیمی از کلام حضرت علی علیه السلام در اثر گرانسنگ نهج البلاغه می‌باشد. در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته قصد بر این بوده که تاثیر و بازتاب نهج البلاغه در مولفه های فکری شاعران دفاع مقدساز جمله سید علی موسوی گرمارودی، سید حسن حسینی، علیرضا قزوه، احمد عزیزی و قیصر امین پور مورد بررسی قرار گیرد. رهیافت این پژوهش آن است که اندیشه ها و مولفه های امام علی (علیه السلام) در کلام ارزشمند نهج‌البلاغه بر اشعار دفاع مقدس اثری شگفت و قابل ملاحظه داشته است. می‌توان اشاره کرد این اثرپذیری از نوع صرف اثرپذیری مولفه‌ای- مضمونی و گاهاً در برخی موارد نیز اثرپذیری از نوع ترجمه بوده است.
کد نوشتار : 374377