چکیده امروزه فروشگاه‌ها و مراکز خرید همانند سایر فضاهای مدرن، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهری هستند. در این مراکز، خرید و فروش کالا، نقش اساسی را ایفا می‌کند. در صورتی که این فرآیند در چنین فضاهایی تنها به کالا و ابزارها محدود نمی‌شود. فضاها نیز در این مکان‌ها تولید و توسط مخاطبین آن مصرف می‌شوند. لذا فضاهای تولید شده در این مراکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و با تغییر مناسب این فضاها می‌توان کمک قابل توجهی به جذب مخاطب و ارتقاء سطح فرهنگ در این مراکز کرد. حال می‌توان هنر دیوارنگاری را برای بهبود فضای این مراکز مورد استفاده قرار داد و تغییرات مورد نظر را به واسطه آن ایجاد نمود. هنر دیوارنگاری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با معماری و مواجه مستقیم با مخاطب دارای ساختار ارتباطی مناسبی است که استفاده‌ی بهینه از آن را در فضاهای عمومی مانند مراکز تجاری مشخص می‌کند و علاوه بر زیباسازی هدفمند محیط در ارائه‌ی پیام‌ها و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت یک ضرورت محسوب می‌شود. دیوارنگاری نیز امروزه، به شکل‌های گوناگونی در فضا بروز یافته و توانسته تأثیر به سزایی بر محیط خود داشته باشد و نقش چند جانبه دیوارنگاری به عنوان یک عنصرشهری که از یک سو در زیباسازی فضای شهری دخیل بوده و از سوی دیگر جنبه کارکردی آن در محیط و تعامل آن با مخاطب، نشان‌دهنده نقش پراهمیت دیوارنگاری و کاربرد آن در فضا است و با توجه به ویژگی‌های مطرح شده می‌توان از آن برای فعال کردن مناسب فضاها در محیط تجاری همچون سیتی‌سنتر اصفهان بهره برد. فعال نمودن فضا به معنی بهره‌وری بیشتر در جهت پیش برد مناسب‌تر اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین جذب توریست می‌باشد. بر این اساس پرسش‌های اساسی که در این پژوهش با آن روبرو هستیم: 1- ضرورت کاربرد دیوارنگاری در فعال نمودن سطوح محیط‌های تجاری چگونه معلوم می‌شود؟‌‌ 2- چه مولفه‌هایی را برای کاربرد دیوارنگاری در ارتباط با محیط‌های تجاری می‌توان بیان نمود؟ بنابراین در این پژوهش هدف بیان قابلیت‌های کاربرد دیوارنگاری در محیط‌های تجاری و شناخت آن به عنوان یک ضرورت است. روش انجام این تحقیق کیفی و توصیفی است و رویکردی کاربردی دارد. روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. نتیجه نهایی حاصل از این پژوهش تغییر ماهیت مراکز تجاری و تبدیل آن‌ها به مکان‌هایی جهت گذراندن اوقات فراغت، تفریح و تفرج با توجه کردن به قابلیت‌های دیوارنگاری و دانش استفاده صحیح از آن متناسب با فرهنگ و اقلیم هر منطقه است. مسأله مهمی که طی بررسی‌های انجام شده در ارتباط با فضاهای سیتی‌سنتر اصفهان در نظر گرفته نشده است. واژگان کلیدی: دیوارنگاری، فضای عمومی، محیط‌های تجاری، سیتی‌سنتر اصفهان
کد نوشتار : 364066