در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی در حال رشد بی وقفه‌ای هستند و در حال حاضر در اکثر زمینه‌های علمی، تخصصی، فرهنگی و یا پزشکی و اجتماعی می‌توان شبکه اجتماعی نام برد که در زمان حاضر در حال فعالیت هستند و هر کدام دارای اعضا و زیر مجموعه خاص خود می‌باشند. با توجه به تعریف دانشگاه پیام نور مبنی بر تحصیل برای همه، در هر زمان و هر مکان و با افزایش واحدهای دانشگاهی پیام نور در اکثر شهرهای کشور، کیفیت خدمات و امکانات تحصیلی و آموزشی برای دانشجویان نیز باید افزایش یابد تا موجبات رضایت فراهم گردد. مطالعه امکان سنجی ابزار مهمی است که باید برای کاهش خطر شکست در اجرا و پیاده سازی پروژه نرم افزاری، استفاده شود. بنا بر این با توجه به اهمیت این موضوع و با دقت در محدودیت‌های موجود در ابعاد مختلف در دانشگاه پیام نور، در این پژوهش به مطالعه‌ی امکان سنجی ایجاد یک شبکه‌ی اجتماعی برای دانشگاه پیام نور به منظور خدمات رسانی بهتر و بهینه‌تر به دانشجویان و ایجاد بستری مناسب برای به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش این جامعه آماری در سطح گسترده و بدون مرز، می‌پردازیم و بعد از بررسی انواع امکان سنجی در رابطه با ایجاد شبکه‌ی اجتماعی دانشگاه پیام نور، بهبودها و فواید حاصل از شبکه‌ی اجتماعی دانشگاه پیام نور را ذکر می‌کنیم و بدین ترتیب به نتایج بهتری جهت ارائه‌ی کیفیت بیشتر خدمات به دانشجویان می‌رسیم.
نمایه ها:
کد نوشتار : 273230