بررسی نقش ماهواره در اطلاع‌رسانی علمی در ایران، موضوع اصلی این تحقیق است . در این تحقیق دیدگاه‌های سازمان‌های استفاده‌کننده، به خصوص کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی کشور، مورد بررسی و توجه دقیق قرار گرفته است ، تا روشن گردد که در اطلاع‌رسانی علمی تا چه میزان سهم داشته و چه نقشی را ایفا می‌نماید. نکاتی که در زیر مشاهده می‌شود، نقش بسیار با اهمیتی در تدوین این پایان نامه دارند: 1 - تاثیرات این رسانه در حیات علمی کشور. 2- مشکلات ، موانع و تنگناهای موجود در راه استفاده بهینه از این رسانه . 3 - میزان تمایل به همکاری و ایجاد ارتباط بین مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی با سازمان استفاده کننده از ماهواره. 4 - تسهیلات ارائه شده توسط دولت در ارتباط با ماهواره در جهت حمایت از این مراکز تحقیقی و آموزشی . همچنین، مصاحبه‌هایی با مسئولان مربوط در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت . نتایج حاصله، حاکی از مثبت بودن نقش این تکنولوژی در اطلاع‌رسانی علمی کشور است . بدین معنی که سازمان‌های استفاده کننده، استفاده از این رسانه جدید را در امر اطلاع‌رسانی علمی، ضروری و مفید می‌دانند و از اطلاعات بدست آمده به منظور اجرای عملیات درون سازمانی، اطلاع‌رسانی عمومی در کشر و خارج، برقراری ارتباط تلفنی، ارسال و انتقال داده‌ها در داخل و خارج از کشور استفاده می‌نمایند و تاثیر این اطلاعات را در انجام پژوهش‌ها، سیگنال رسانی و وظایف سازمانی بسیار موثر می‌دانند. در کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی، استفاده از این گونه ارتباطات صورت گرفته است . با این وجود، محدودیت‌هایی از قبیل کمبود بودجه و کمبود کارشناسان خبره در جهت استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای عنوان گردیده است . تمایل اکثر این گونه مراکز که از جایگاه خاص علمی برخوردارند، به منظور تامین نیازهای علمی مقاطع و رشته‌های مختلف آموزشی و پژوهشی به همکاری با سازمان های استفاده کننده زیاد و درخور توجه است . کادر هیات علمی، پژوهشگران و کارشناسان مراکز مورد مطالعه نیز استفاده از این گونه ارتباطات را در تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی و ... بسیار موثر می‌دانند و تاسیس و راه‌اندازی ایستگاههای استفاده از این رسانه ارتباطی به عنوان عامل مهمی ذکر گردیده است که موجبات تشویق و ترغیب اعضا هیات علمی و محققان را فراهم می‌آورد. بدیهی است استفاده و بکارگیری وسیع و گسترده آن، منوط به برنامه‌ریزی جامع‌تر و کلان تحت حمایت دولت می‌باشد. در این خصوص ، پیشنهادات و توصیه‌های لازم ارائه گردیده است .
کد نوشتار : 11756