مشاوران جهت اشتغال موفقیت‌آمیز در سیستم آموزش‌وپرورش باید خود را با انتظارات معقول (آن دسته از انتظارات که ایجاد رابطه با نوجوان را تسهیل می‌کنند و اعتقادات فرهنگی و علمی را زیر پا نمی‌گذارند) دانش‌آموزان والدین و مدیران هماهنگ و همخوان کنند. از آنجائیکه آگاهی از این انتظارات در عملکرد مشاوران تاثیر می‌گذارد این تحقیق با هدف دست یافتن به اطلاعاتی در زمینه انتظارات دانش‌آموزان، والدین و مدیران از مشاور اجرا شده است . اهمیت این تحقیق از آنروست که اطلاعات لازم را برای برنامه‌ریزی دقیق و اشتغال موفق مشاوران فراهم آورده و به طراحان نظام جدید آموزش دورهء متوسطه این امکان را می‌دهد تا با ارزیابی واقع‌بینانهء برنامه مشاوره، نکاتی را درگزینش مشاوران مدنظر قرار داده و از یافته‌های این تحقیق برای آموزش مشاوران شاغل استفاده نمایند. فراوانی داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌های 602 دانش‌آموز، 179 والد و 21 مدیر شرکت‌کننده در این تحقیق، در قالب جداول درصدی ارائه و آنگاه برای مقایسه انتظارات گروههای متفاوت از فرمول مجذور کا (X2) استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان داده است که عواملی مانند سن، جنسیت ، وضعیت تاهل و وضعیت ظاهری مشاور از جمله عواملی هستند که در انتخاب وی توسط مراجع تاثیر می‌گذارند. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان داده است که افراد مشاورانی را ترجیح می‌دهند که تا سر حد امکان اسرار آنان را حفظ می‌کند، به موقع از تماس‌های چشمی استفاده می‌برند و با لبخند خود پیامهای مثبت پذیرش را منعکس می‌سازد. افراد به دنبال مشاوری هستند که به جای دلسوزی بتواند در برخورد با آنان و مسائلشان موقعیت آنان را درک کند و به همدلی با آنان نائل شود. آنان مشاورانی را جستجو می‌کنند که خود را در اتاق کار خویش محبوس نکرده و گاه با سخنان طنزآمیز خود شادابی و طراوت جلسات مشاوره‌ای را حفظ می‌کند. آنان همچنین خواستار مشاورانی هستند که از پند و اندرز اجتناب می‌کنند و با ارائه چندین راه‌حل به فرد اجازه می‌دهند تا خود راه‌حل نهایی را انتخاب نمایند. دانش‌آموزان دختر و پسر شرکت‌کننده در این تحقیق انتظار داشتند که در زمینه‌های متفاوت ، اطلاعاتی از مشاور بدست بیاورند در این میان پسرها بیشتر به کسب اطلاعات در زمینه مسائل جنسی علاقه‌مند بودند در حالیکه دختران برای کسب اطلاعاتی در زمینه شیوهء صحیح درس خواندن، انتخاب شغل و ویژگیهای جنس مخالف رغبت بیشتری داشتند. دانش‌آموزان ترجیح داده‌اند که برای مشاوره پیرامون موضوعات خاص به افراد متفاوتی مراجعه کنند. آنان در بسیاری از موارد پدر و مادر خود را ترجیح داده‌اند و تمایل داشتند که با آنان مشورت نمایند که این می‌تواند دلیلی برای اثبات ضرورت کلاس‌های آموزش والدین باشد.
کد نوشتار : 12081