به گفته نلسون ماندلا هیچ چیز مانند نحوه رفتار افراد یک جامعه با کودکان، شرافت آن جامعه را نشان نمی‌دهد. مسائل ناشی از زندگی مدرن و دنیای دیجیتال مسبب رفتارهایی نظیر انزوا، کمرویی و مهارت‌های اجتماعی محدود کودکان شده‌است. مدرسه به عنوان خانه دوم کودکان مکان تعیین کننده‌ای است که توجه به روابط و تعاملات اجتماعی و مشارکت دانش‌آموزان با یکدیگر و بزرگسالان در حین یادگیری در مدارس؛ یعنی فضا و محیطی که بعد از خانه بیشترین زمان روزانه کودک در آن سپری می‌شود، می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در حل این معضل ایفا کند. تاکید شیوه‌های آموزشی جدید نظیر یادگیری مشارکتی نیز بر افزایش مهارت‌های اجتماعی یادگیرنده‌ها و استفاده از پتانسیل‌های سایر افراد می‌باشد. هدف از طرح این تحقیق ایجاد فضاهایی اجتماع‌پذیر است تا قابلیت یادگیری مشارکتی را دارا باشد و بتوان همراه با تقویت تعاملات اجتماعی از دست رفته کودکان امروز به پاسخ‌های بیشتر و روش‌های بهینه‌ای در یادگیری و آموزش رسید. سوال این تحقیق اینست که: فضای کالبدی مدرسه چگونه در یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان می‌تواند نقش موثری داشته باشد؟و نقش مولفه‌های محیطی قابل طرح در معماری مدارس در مشارکت دانش‌آموزان در یادگیری چگونه است و چطور ارزیابی می‌شود؟ برای دستیابی به پاسخ، با شناخت کودکان رده سنی 7تا 11 سال و این که تعامل‌گرایان با این دید که راهنمای رشد کودکان، اعمال فعال خود آنان است و اعتقاد به تجربه، در ادامه با بررسی مخاطب در جنبه‌های متفاوت رشد ذهنی از دیدگاه پیاژه، به دسته بندی واکنش‌ها و رشد او پرداختیم. در گام دوم با بررسی تعاریف موجود از یادگیری و نظریه‌ها، انواع روش‌های آموزشی و دیدگاه‌های آنها، روش آموزشی یادگیری مشارکتی با تلفیق و ترکیبی از چند روش آموزشی موفق و مفید که در آن اعضای گروه با هم کار می‌کنند تا به هدف مشترکی برسند، اینگونه بدست آمد که با ایجاد وابستگی بین اعضای گروه‌‌ها، می‌توان یکی از بهترین روش‌ها در مدارس ابتدایی امروز را ترویج داد. در مرحله سوم با مطالعه مدارس سنتی اسلامی در دو جنبه روش آموزش و کالبد، تاثیرات مفید آن در مشارکت دانش‌آموزان حاصل شد و پس از آن با بررسی یادگیری مشارکتی و کالبدهای ممکن و مورد نیاز آن در مدارس امروز راهکارهایی کاربردی ارائه شد و می‌توان ویژگی‌های را در شکل پلانی و فضایی مدارس سنتی اسلام به عنوان مولفه‌های موثر و مهم قلمداد کرد. در گام چهارم با بررسی نمونه مدارس موفق به شاخصه‌ها و فضاهایی دست یافتیم که در اکثر این نمونه‌ها مشترک و موثر بوده‌اند. در مراحل پایانی با بررسی‌های سایت و اقلیمی که سایت در آن واقع شده نتایجی برای طراحی و نحوه قرار گیری و رفتار با سایت استخراج شد در انتها راهکارهایی کاربردی برای طراحی مدارس با رویکرد یادگیری مشارکتی ارائه گردید.
کد نوشتار : 294961