طراحی و ساخت قالبهای کوچک صنعتی در کشور ما سابقه‌ای نسبتا طولانی دارد. بوسیله این قالبها که عمدتا با عملیات ماشینکاری و گاهی با عملیات تولید مخصوص نظیر تخلیه الکتریکی ساخته می‌شوند، عملیات خم‌کاری، برش ، سوراخکاری و کشش بر روی ورقهای فلزی انجام می‌شود. مدت زیادی از زمان شروع فعالیت جدی در زمینه ساخت قالبهای بزرگ (قالبهای قطعات بدنه اتومبیل) در ایران نمی‌گذرد و کمبود کتب و منابع لازم در زمینه طراحی قالب و بخصوص قالبهای بزرگ ، در سطح کتابخانه‌های کشور کاملا محسوس می‌باشد. مراحل طراحی و ساخت قالبهای بدنه اتومبیل، در حال حاضر بصورت استاندارد در آمده است . بطوری که ملاحظه می‌شود، در کشورهای صنعتی جهان فاصله مرحله طراحی صنعتی بدنه اتومبیل تا ساخت قالبهای آن به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته و نه تنها استاندارد بودن فرایند، بلکه بهره جستن از تکنولوژی بسیار بالا، تجهیز کارخانجات به سیستمهای مدرن و پیشرفته CAD/CAM، استفاده از دستگاههای CNC، رباتهای صنعتی پیشرفته و سیستمهای انتقال اتوماتیک ، در خطوط تولید، باعث کاهش زمان تولید و همچنین کاهش زمانهای غیرتولیدی فرایند و افزایش کیفیت و تیراژ تولید گردیده است ، به طوری که امروز شاهد هستیم که تنها توسط یک شرکت سازنده اتومبیل چندین مدل اتومبیل در سال طراحی شده، وارد خطوط تولید گردیده و روانه بازار می‌شود. تنها بررسی این نکته که از مرحله طراحی اولیه بدنه اتومبیل تا ساخت قالبهای اجزا بدنه بالغ بر یکصد عدد می‌باشد، چندین ماه وقت صرف می‌گردد، نمایانگر استاندارد و معین بودن فرایند و استفاده از تکنولوژی پیشرفته آن می‌باشد. در این پروژه سعی شده است تا در فصل اول در قالب شش بخش به معرفی واحدهای مختلف مجموعه قالبسازی بدنه اتومبیل پرداخته و با ارائه تمایز ظاهری بین قالبهای کوچک و بزرگ و معرفی اجزا قالبهای بزرگ ، مراحل مستند طراحی الگوریتم قالبها و همچنین طراحی قالب کشش "در عقب سواری پراید، با استفاه از استانداردهای مرسوم و ملاحظات فنی لازم صورت می‌پذیرد و سپس در فصل دوم در دو بخش ، ابتدا به معرفی یک نرم‌افزار متداول و با قابلیتهای بسیار بالا در ساخت قالبهای بدنه اتومبیل پرداخته و سپس در بخش بعد با ارائه سیر تکاملی ساخت قالبهای بدنه اتومبیل در بکارگیری مجموعه CAD/CAM، سه روش قدیمی، عمومی و جدید را مورد بررسی قرار داده و مستندات لازم در مورد روش عمومی اجرا شده مربوط به قطعه "در عقب سواری پراید" و همچنین روش جدید اجرا شده مربوط به قطعه "در ردیف دوم سواری پراید" ارائه گردد. نکته حائز اهمیت در این پروژه، اهمیت دیدگاه‌ها و ملاحظات فنی در مورد طراحی قالبهای بزرگ بوده و عمل طراحی در این پروژه کاملا منطبق بر استانداردهای صنعتی می‌باشد و بندرت محاسبات تئوری در متن پروژه عنوان گردیده است . همچنین با انجام پروژه مزبور، ساخت قالبهای جدید با روش جدید و "بدون مدل" انجام خواهد پذیرفت . هدف از انجام این پروژه ثبت ملاحظات و دیدگاههای فنی و ایده‌های اساسی در طراحی و ساخت قالبهای بدنه اتومبیل، روشهای متداول طراحی و ارائه قسمتی از استانداردهای متداول در صنعت قالبسازی مدرن بدنه اتومبیل، همچنین ارائه روشهای جدید ساخت قالب و کاربرد سیستم‌های متداول CAD/CAM می‌باشد، تا بدین وسیله عملیات طراحی و ساخت قالبهای بدنه اتومبیل به علاقمندان ارائه گردد.
کد نوشتار : 30909