براساس تعریف‌های سازمان جهانی جهانگردی (UN - WTO) یکی از اهدافی که می‌تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزی که از آن به گردشگری سلامت تعبیر می‌کنند. روش پژوهش به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای و توصیفی است. پروژه پیشنهادی حاضر به گوشه‌ای از روش آبدرمانی با آب‌های معدنی، بر مبنای علم و تجربه بشری پرداخته است. گامی کوچک در راهی که مقصدی معین دارد، هرچند طولانی است، و صبر و مداومت طلب می‌کند. در واقع به تعبیر دیگر، تبدیل فضای ناپایدار و غیربهداشتی سنتی، به فضایی پایدار و بهداشتی مدرن، در قالب یک مجموعه آبدرمانی که، صرفاً به مقوله درمان با آب‌های معدنی است می‌پردازد. منطقه سرعین واقع در استان اردبیل در دامنه زیبای رشته کوه سبلان قرار گرفته است. این شهر با چشم‌اندازی طبیعی و زیبا از مناطق نسبتاً بکر کشورمان است که 11 چشمه آبگرم معدنی را که هر کدام دارای خواص متفاوت و متنوع درمانی خاص خود می‌باشند در خود جای داده است. بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه 1990 در آمریکا مطرح شد. پیتر آیزنمن به‌عنوان بانی طرح فلسفه فولدینگ در حوزه معماری، شناخته شده است. معماری فولدینگ از هندسه طبیعت (هندسه فراکتال) بهره می‌گیرد. فولدینگ، عمودگرایی، طبقه‌بندی و سلسله مراتب را مردود می‌داند و به‌جای آن افقی‌گرایی را مطرح می‌کند. در معماری فولدینگ از فرم‌های نرم و منحنی استفاده می‌شود. معماران سبک فولدینگ در کارهای خود پیچیدگی را با وحدت یا تقابل نشان نمی‌دهند بلکه به‌صورت نرم و انعطاف‌پذیر، پیچیدگی‌ها و گوناگونی‌های مختلف را درهم می‌آمیزند. تأثیر سبک فولدینگ در طراحی معماری مجتمع آب‌درمانی یک تأثیر مثبت و کارآمدی می‌باشد. در طراحی یک آب‌درمانی با این سبک می‌توان فرمی پویا و روان همراه با عملکردی منطقی و ارتباطی عمیق با شهر سرعین ایجاد شود.