تعیین میزان آلودگی به جا مانده بر صفحات فولادی تولید شده به روش نورد سرد و درجه بندی آن‌ها از لحاظ میزان آلودگی برای کارهایی نظیر گالوانیزه کردن یا رنگ کردن بسیار اهمیت دارد. هدف از این مقاله بررسی انواع روش‌ها برای اندازه‌گیری میزان آلودگی برای اجرای بر خط و بلادرنگ می‌باشد. در این مقاله کارایی روش‌های مستقیم و غیر مستقیم برای اندازه‌گیری آلودگی سطحی در ورق‌های فولادی بررسی شده است. همچنین میزان عملکرد روش‌های اندازه‌گیری آلودگی در سطوح مختلف، برای اندازه گیری آلودگی در ورق‌های فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این روش‌ها با یکدیگر مقایسه شده و وضعیت استفاده از آن‌ها به صورت بر روی خط و بلادرنگ، مقایسه شده است
کد نوشتار : 158830