طراحی پره‌های کامپوزیتی بدلیل خواص فوق‌العاده این مواد و چگالی پائین به سرعت پیشرفت نموده است . در این تحقیق پره کامپوزیتی توربین بادی سیصد کیلووات مورد مطالعه قرار می‌گیرد. طراحی آیرودینامیکی پره با استفاده از تئوری دیسک بهینه‌سازی شده گلارت و اطلاعات شرکت -LM شرکت سازنده پره‌های کامپوزیتی - صورت می‌گیرد. در طراحی آیرودینامیکی پره پیچش پره و طول وتر در مقاطع مختلف بدست آمده و با توجه به طول پره هندسه پره کامل می‌گردد.
نمایه ها:
طراحی | 
سازه | 
کد نوشتار : 37177