زمين‌لرزه بعنوان يكي از پديده‌هاي زمین، از ديدگاه‌هاي مختلف اعم از علمي، اجتماعي و اقتصادي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. با توجه به تبعات زيانبار اجتماعي و اقتصادي حاصل از زلزله، مطالعه علمي اين پديده براي شناخت بهتر و كاملتر آن اهميت فراوانی دارد. زلزله آنی از یک رخداد سترگ و بسیار پیچیده کوهزایی است( بربریان 1362). ایران جزئی از کمربند لرزه خیزی آلپ- هیمالیا می باشد پراكندگي زمين‌لرزه‌ها در فلات ايران نشان‌دهنده انطباق كامل موقعيت لرزه‌خيزي ايران با وضعيت تكتونيكي آن است. در ايران تنش‌هاي فشارشي ناشي از باز شدگي درياي سرخ و حرکت ورقه آفريقا ـ عربستان در راستاي شمال ـ شمال‌شرقی و نيز حرکت ورقه هند در راستاي شمال ـ شمال غربی موجب حرکت و جابجايي نسبي متفاوت در پوسته‌ها و قطعات گوناگون قاره‌اي و اقيانوسي ايران مي‌شود و در نتيجه عامل فراواني زمين‌لرزه‌ها در ايران است. بنابراین پژوهش حاضر که در گستره جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد به اجرا در خواهد امد به دنبال پاسخ برای سرشت لرزه خیزی و تعین الگویی زمین لرزه ها و بیشینه شتاب محتمل در هر شهرستان و تهیه نقشه هم شتاب برای این شهرستان ها و پهنه بندی لرزه ای این استان می باشد زیرا مدیریت جامع استان، هم در سطح مدیریت بحران و هم در سطح مدیریت شهرسازی، نیاز مبرم به اشراف اطلاعاتی بر لرزه خیزی استان به منظور افزایش بهروری در زمان وقوع حوادث و هم در هدایت شهرسازی ها به سمت نقاط کم خطر و دور شدن از نقاط پر خطر دارد. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان خواهد بود که بدانیم استان کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ موقعیت جغرافیایی در زونی قرار دارد که از دیدگاه لرزه خیزی بسیار فعال و لرزه خیز ترین بخش ایران می باشد به عبارت دیگر زاگرس معدنی از انرژی طبیعی می باشد که می تواند هر سازه ضعیفی را که بدون آگاهی از لرزه خیزی ناحیه احداث شده باشد را به کام نابودی بکشاندهدف از برآورد خطر زمين لرزه، ارزيابي منطقي پارامترهاي جنبش زمين در منطقه مورد نظر، بر اثر رويداد زمين لرزه در چشمه هاي لرزه اي بالقوه در مدت زمان معين، كه معمولاً عمر مفيد سازه است، مي باشد. در واقع تحليل خطر زلزله مبناي ورود به فرآيند تصميم گيري جهت كاهش خسارات زمين لرزه مي باشد.