"بررسی حضور انواع سالمونلا در لاشه‌های مرغ کشتارگاههای شهرستان اهواز" با اینکه اغلب میکروبهای سالمونلا در حرارت بالای 60-70 درجه سانتیگراد از بین می‌روند. اما توکسین آنها تا حرارت 120 درجه را تحمل نموده و سبب مسمومیت میشود و طبق آمارهای بین‌المللی سالیانه تعداد زیادی در جهان در اثر مسمومیت سالمونلائی جان خود را از دست می‌دهند. هدف از شناسائی سالمونلا در مواد غذایی از جمله لاشه‌های طیور مشخص نمودن مقدار آلودگی و مجاز یا غیرمجازبودن مصرف آن می‌باشد در بررسی‌های بدست آمده که از اوایل مهر سال 71 شروع و تا اواخر اردیبهشت 72 ادامه داشت از 400 نمونه (جگر - پوست - سنگدان - گوشت) مورد آزمایش نتایج زیر بدست آمد: 1 - از 100 نمونه (پوست) مورد آزمایش شده 32 درصد آلوده به سالمونلا بوده که از این تعداد 4 عدد سالمونلا تیفی، 18 عدد پاراتیفی A و 6 عدد پاراتیفی C، 4 عدد از دیگر سالمونلها بوده‌اند. 2 - از 100 نمونه (سنگدان مرغ) مورد آزمایش شده 26 درصد آلوده به سالمونلا بوده که از این تعداد 1 عدد سالمونلا تیفی، 11 عدد سالمونلا Para و 4 مورد سالمونلا پاراتیفی C و 10 عدد دیگر سالمونلاها بوده‌اند. از 100 نمونه (جگر) مورد آزمایش شده 25 درصد آلوده به سالمونلا بوده که از این تعداد 2 عدد سالمونلا تیفی و 8 عدد سالمونلا پاراتیفی A و 2 عدد Parc و 13 عدد از سالمونلاهای دیگر بوده‌اند. و بالاخره از 100 نمونه (گوشت مرغ) مورد آزمایش 19 درصد آلوده به سالمونلا بود که از این تعداد، 2 عدد سالمونلا تیفی، 10 عدد سالمونلا Para، 2 عدد Parc و 5 عدد از سالمونلاهای دیگر بوده‌اند. و بطورکلی درصد متوسط آلودگی را در طیور 25 درصد نشان داده است .
نمایه ها:
لاشه | 
حیوان | 
گوشت | 
کبد | 
پوست | 
مرغ | 
اهواز | 
کد نوشتار : 01887