اهمیت صنعت نفت و گاز در مناسبات جهانی بر همگان آشکار است. در این پروژه تلاش شده است با بررسی مدل کسب و کار در صنعت نفت و گاز به چارچوبی برای خلق ارزش در این صنعت دست یافت. در ابتدا با بررسی ادبیات موضوعی مدل‌های کسب و کار، تعریفی از اصطلاح مدل کسب و کار ارائه می‌شود که بیشترین اجماع بر روی آن وجود دارد. سپس با بررسی زنجیره‌ی ارزش در صنعت نفت و گاز، عوامل تاثیر گذار بر مدل‌های کسب و کار این صنعت بر‌شمرده می‌شود. پس از آن مدل‌های پیشین و پژوهشات گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مشخص می گردد که مدل ارائه شده در این پژوهش جامعیت بیشتری نسبت به مدل و پژوهشات گذشته دارد و در نهایت با ذکر مسائلی در دفاع و انتقاد از خلق شرکت‌های ملی نفت، معیار‌هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های ملی نفت پیشنهاد شده است. در این پژوهش با مطالعه پژوهشات پیشین و بررسی گزارش‌های سالانه‌ی شرکت‌ها و موسسات بین‌المللی به این معیار‌ها دست یافته‌ایم. صحت این مدل از طریق توزیع و تحلیل 60 پرسشنامه در میان مدیران ارشد، میانی و کارشناسان شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران آزموده شده است.
کد نوشتار : 313911