در این پایان نامه سعی می‌کنیم تا تعامل مفیدی بین طرح آزمایش (DoE) از یک سو و جبر جابجایی، هندسه جبری و جبر محاسباتی از سوی دیگر شرح دهیم. DoE یک شاخه از آمار و روشی برای ‏طراحی و دریافت اطلاعات از آزمایشات است. این موضوع می‌تواند اطلاعات را به ‌دست آورده و آن را برای بررسی هدف مورد نظر به ‌کار گیرد. به عنوان نمونه می‌توان به آشکار کردن شکست‌ها در یک دستگاه پیچیده یا یافتن ترکیب صحیح مواد موجود در یک فرآیند شیمی اشاره کرد. ویژگی خوب این مثال‌ها این است که همه‌ی آن‌ها می‌توانند به روش مشابهی مدل‌بندی شوند. این مثال‌ها با یک مجموعه‌ متناهی از تفسیر آزمایشات یا نقاطی بیان می‌شوند که با مختصاتشان توضیح داده شده‌اند.
کد نوشتار : 263307