سعی بر این بوده تا در این پروژه بر روی ساخت مجموعه‎ای از وسایل بازی برای کودکان در شهرک شاهین خزر در فرح‎آباد ساری کار شود. هدف‎های تحقیق شامل موارد زیر می‎گردد: - فراهم آوردن تفریح مناسب برای مسافرین با هزینه اندک - ایجاد سرگرمی و جذابیت برای کودک و ترغیب او برای استفاده مجدد - ثبت خاطره ای خوش و بیادماندنی از سفر برای کاربر با طراحی وسیله ای ایمن تحقیقات و جمع آوری اطلاعات در این پروژه مطالعات کتابخانه‎ای و اینترنتی در زمینه مبانی نظری، بررسی و رجوع به کتاب‎های موجود در این زمینه، مطالعه و بررسی پایان نامه‎های مرتبط و مشابه با موضوع تحقیق، مطالعات میدانی مانند بازدید از سایت و تحلیل آن، بررسی نمونه های مشابه به منظور درک بهتر از شرایط محیطی و طراحی مناسب مطالعات اقلیمی صورت گرفته است. پس از جمع آوری داده های اولیه با استفاده از روش کانسی ، نتیجه گیری ها انجام شده است. در پایان این پروژه به 4 محصول نهایی رسیده که کاملا مرتبط با شرایط محیطی مورد نظر بوده و در کودکان ایجاد روابط بهتر اجتماعی ، حس رقابت و همکاری و انگیزه ایجاد می‎کند.