معدن سرب و نقره خانجار با گسترش تقریبی 10 کیلومتر مربع ، در 112 کیلومتری جنوب شهرستان دامغان و 13 کیلومتری شمال روستای معلمان قرار گرفته و از لحاظ موقعیت ساختاری در لبه‌ی شمالی ایران مرکزی ودامنه جنوبی رشته کوه ترود-چاه شیرین قرار گرفته است. از لحاظ سنگ شناختی منطقه از 4 واحد سنگ شناختی تشکیل شده است؛ دگرگونه‌های پالئوزوئیک، واحدهای کربناته - آواری کرتاسه، سنگ‌های آتشفشانی- آواری ائوسن و توده‌های نیمه عمیق داسیتی الیگو – میوسن. ماده‌ی معدنی از لحاظ ژئومتری شامل دو بخش می‌شود. 1) عدسیهایی از ماده معدنی که همخوان و همروند با لایه‌بندی هستند و 2) توده‌های ماده معدنی که به صورت پر کننده شکستگیها، فضاهای خالی و برشهای تکتونیکی هستند.
کد نوشتار : 303361