هدف از وجود شروط ضمن عقد نکاح به غیر از شرط تنصیف دارایی برای این است که زن بتواند خود را مطلقه سازد و این در حالی است که زنان در اکثر موارد برای اینکه بخواهند خود را از زندگی زناشویی رها سازند به دلایلی که از نظر خودشان موجه است و کاملا شخصی است و در قانون پیش بینی نشده است، مجبورند از حقوق قانونی خود چون مهریه ، نفقه و ... بگذرند تا به آزادی برسند. در حالیکه اگر بجای همه این شروط فقط یک شرط بطور کامل و جامع وجود داشت و آن وکالت بلاعزل زوجه در طلاق بود، دیگر زنان نیز مجبور به استفاده از مهریه بالا به عنوان حربه ای برای گرفتن طلاق یا حضانت فرزندان و کسب حقوق اولیه خود به عنوان یک انسان یا مادر نبودند و معضل مهریه بالا و تبدیل شدن آن به جنگ دو خانواده هم کاهش می یافت. شرط تنصیف دارایی نیز دارای اشکالات و ابهامات اجرایی زیادی است که باعث می شود زوجه نتواند حقوق حقه خویش را دریافت نماید که با اجرایی شدن این شرط و در صورت حل مشکلات اجرایی آن می تواند کمک و پیشرفت بسیار بزرگی در جهت حمایت از زنان در زندگی زناشویی و بعد از جدایی باشد.
کد نوشتار : 242749