بروز هر واقعه ای که به قطع تردد دریایی در تنگه هرمز منجر شود به کاهش سریع عرضه نفت در بازارهای جهانی منجر خواهد شد کاهش صدور نفت نیز باعث افزایش تدریجی بهای نفت و نیز بهره برداری از ذخایر استراتژیک جهان و اتمام آن خواهد شد و آنگاه اتمام ذخایر استراتژیک که برای مدت محدودی پیش بینی شده است افزایش سریع قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت دوخط لوله نفتی از شرق عربستان نفت صادراتی این کشور را به جنوب این کشور در کنار دریای سرخ بندر ینبع منتقل می نماید . خط لوله شرق - غرب عربستان ، خط لوله عراق - ترکیه و خط لوله ابوظبی از مهمترین طرحهای اعراب برای دور زدن تنگه هرمز است . علیرغم تمام تدابیر اندیشیده شده شاید اندکی از اهمیت استراتژیک تنگه هرمز کاسته شده است ولی کماکان نقش حیاتی تنگه هرمز بعنوان یکی از شاهراههای اصلی دنیا نقشی حیاتی در انتقال انرژی در دنیا دارد . لوله های نفتی عربستان در شرایط بحرانی ظرفیت انتقال حداقل پنج میلیون بشکه در روز را دارد در ضمن عراق دوران صدام برای انتقال نفت عراق از این لوله ها نیز بهره برداری می نمود . در پایان سال 2012 یک لوله نفتی از ابوظبی به دریای عمان (اقیانوس هند )کشیده شد این لوله نفتی انتقال یکمیلیون بشکه در روز نفت امارات را به دریای عمان انتقال می نماید . احداث لوله های نفتی درحال بحث با توجه به اینکه بخشی از نفت عربستان سعودی و امارات را بدون استفاده از تنگه هرمز به بندرگاه صادراتی منتقل می نماید حائز اهمیت و قابل بررسی می باشد . ازدیگر مسیرهای احداث شده خط لوله نفت عراق به ترکیه سومین الترناتیو تنگه هرمز بشمار میرفت بطوریکه این خط لوله نفت منطقه کرکوک عراق ار از طریق ترکیه به بند جیحان در دریای دیترانه منتقل می کند که بدلیل حملات متعدد تروریستی بسته شده است .علیرغم تمام تدابیر اندیشیده شده شاید اندکی از اهمیت استراتژیک تنگه هرمز کاسته شده است ولی کماکان نقش حیاتی تنگه هرمز بعنوان یکی از شاهراههای اصلی دنیا نقشی حیاتی در انتقال انرژی در دنیا دارد .