انتقال القايی توان، یکی از روش‌های انتقال توان بدون تماس بین منبع و مصرف‌کننده می‌باشد که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات زیادی در زمینۀ کاربرد آن در حوزه‌های مختلف انجام شده است. یکی از این کاربردها، انتقال توان به مصرف‌کننده‌های سه‌فاز مانند موتورهای القائی مورد استفاده در جرثقیل‌های متحرک سقفی و قطارهای برقی می‌باشد. در این کاربردها، فرکانس کاري بالاي IPT باید به فرکانسي بسيار پايين‌تر، کاهش يابد. استفاده از شیوۀ تبدیل AC/DC/AC سه مرحله‌ای برای کاهش و کنترل فرکانس و دامنۀ ولتاژ بر خلاف سادگی، مشکلاتی از جمله تلفات بالا، قابلیت اطمینان پایین، قیمت بالای تمام شده برای مبدل و همچنین حجم و وزن بالای مبدل را به همراه دارد. در این پایان‌نامه برای بهبود مشکلات ذکر شده، یک سیکلوکانورتر تکفاز به سه‌فاز و روش کلیدزنی خاص آن مبتنی بر مدولاسیون پهنای پالس با تزریق هارمونیک سوم برای اتصال به ثانویة IPT پیشنهاد شده است. استفاده از این سیکلوکانورتر پیشنهادی بجای مبدل سه مرحله‌ای مرسوم، موجب صرفه جویی در طبقه یکسوساز و خازن لینک DC می‌شود؛ بنابراین تلفات و هزینۀ تمام شدۀ مبدل سمت ثانویه نسبت به روش قبل کاهش و قابلیت اطمینان و طول عمر آن افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه، یک شیوۀ کلیدزنی جدید دیگر نیز برای این مبدل پیشنهاد شده است که تلفات کلیدزنی مبدل را به کمتر از یک ششم مقدار قبلی کاهش می‌دهد. به منظور کاهش بیشتر حجم و قیمتِ مبدل و همچنین افزایش طول عمر و قابلیت اطمینان سیستم، مبدل چهارسوئیچه با یک خروجی سه فاز و همچنین مبدل‌های پنج ساقه، نه سوئیچه و شش سوئیچه با دو خروجی سه فاز، برای استفاده در ثانویۀ ترانسفورماتور IPT به عنوان سیکلوکانورتر تکفاز به سه فاز، مورد بررسی قرار گرفته و برای هرکدام یک شیوۀ کلیدزنی جدید، ارائه شده است. نهایتاً کارایی سیکلوکانورتر تکفاز به سه فاز شش سوئیچه و همچنین سیکلوکانورتر تکفاز به سه فاز سوئیچ کاهش‌یافته مبتنی بر مبدل چهارسوئیچه با مقایسۀ نتایج شبیه‌سازی و نتایج حاصل از پیاده-سازی عملی، مورد بررسی قرار گرفته است.
کد نوشتار : 254455