پژوهش حاضر به بررسی توصیفی و تحلیلی مقاله‌های تالیف، ترجمه و نقد‌ها‌ در مجله‌ی پژوهشنامه‌ ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد. پژوهشگر در بخش توصیفی ضمن معرفی مقاله‌های پژوهشنامه، چکیده‌ای از مقاله‌ها و کلید واژه‌ها‌ی آن‌ها ارائه می‌دهد. در بخش انتقادی – ارزشیابی کیفیت اجزا و بخش‌های هر مقاله مانند هماهنگی عنوان با محتوا، مقدمه، بدنه، نظم عنوان‌ها، انسجام مطالب، دست‌یابی به هدف، ارائه‌ی شواهد و نتیجه‌گیری و شیوه‌ی نگارش را بررسی می‌کند. نتایج بررسی عنوان‌ مقاله‌ها نشان داد که عنوان‌ها به دو بخش ادبی و غیر ادبی تقسیم می‌شوند. مقدمه مقاله-ها با خلاصه‌ای از داستان، زمینه‌سازی مختصر نویسنده و بیان هدف شروع می‌شوند. عنوان‌بندی‌ها گویا و به ندرت نامنظم و سلیقه‌ای هستند. نویسندگان حول یک محور مرکزی یا موضوع سخن گفته‌اند و پراکندگی در مطالب کمتر دیده می‌شود. در مجموع مقاله‌های غیر نقد نویسندگان با نگاهی تحلیلی و استدلالی به بحث و تحلیل پرداخته‌اند و در مقاله‌های نقد اکثراً به نقد داستان گرایش داشته‌اند. نویسندگان به منظور مستدل کردن گفته‌های خود نمونه‌هایی ملموس و عینی ارائه کرده‌اند. اهداف مقاله به دو بخش ضمنی و آشکار تقسیم می‌شود و نویسندگان به اهداف خود دست یافته‌اند. نتیجه‌گیری مقاله‌ها اغلب در پاراگراف پایانی مقاله و در قالب دیدگاه کلی نویسنده بیان شده است و کمتر دارای جمع‌بندی یافته‌هاست. مقاله‌ها دارای سبک علمی است و از شیوه‌ی نگارش مناسبی برخوردارند. همچنین، کم‌توجهی به نقد داستان‌های کودک، نویسندگان آن‌ها و تصویرگری کتاب‌ها، کمبود نقد شعر در مقایسه با نقد داستان وگرایش اکثر منتقدان به نقد ساختار و بیان عناصر داستان از جمله کمبود‌هایی است که توجه بیشتر نویسندگان را می‌طلبد.
نمایه ها:
مقاله | 
کد نوشتار : 257636