نانو کاتالیست اکسید آهن در باز کردن حلقه‌های اپوکسید به طور انتخابی و جهت گزین عمل می‌کند. این کاتالیست به دلیل خاصیت مغناطیسی به آسانی توسط یک آهنربای خارجی از محیط واکنش جدا می‌شود و قابل بازیافت و استفاده‌ی مجدد می‌ باشد و انجام واکنش‌ها در حضور این کاتالیست قابلیت تکرارپذیری مناسبی دارد که در این پروژه به دلیل اهمیت ?-آمینوالکل‌ها در صنایع شیمیایی و دارویی از روش حلقه گشایی حلقه های اپوکسید به منظور سنتز این مواد به کار گرفته شده است.
نمایه ها:
کد نوشتار : 330046