با توجه به گسترش صنايع و زندگي شهرنشيني، وجود روش‌هاي هشداررساني نيازي ضروري در زندگي امروزي محسوب مي‌شود. در ميان سيستم‌هاي هشدار رساني سيستم‌هاي تشخيص آتش با توجه به قابليت گسترش سريع و قدرت تخريب بالاي آتش در يک منطقه، از اهميت بالايي برخوردار هستند. در حال حاضر موسسات بسياري سعي در توسعه‌ي روش‌هايي کارآمد براي تشخيص اوليه‌ي آتش دارند، به طوري که بتوان عمليات لازم را در زمان مناسب براي پيشگيري از حوادث بعدي انجام داد. معمولاً در روش‌هاي سنتي براي تشخيص آتش از نيروي انساني به منظور ديده‌باني استفاده مي‌شده است، امّا اين روش‌ها پر هزينه بوده و در برخي کاربردها کارايي مناسبي نداشتند. استفاده از حسگرهاي آتش نيز از روش‌هاي کنوني براي تشخيص دود يا آتش هستند؛ امّا به دليل برد تشخيص محدود در اين حسگرها معمولاً عملکرد مناسبي در محيط‌هاي باز و وسيع ندارند. در صورت توزيع متراکم در محيط باز نيز از نظر اقتصادي عملي نبوده و همچنين نرخ خطاي آن بسيار زياد خواهد بود. پيشرفت تکنولوژي و پيدايش دوربين‌هاي ديجيتال منجر به معرفي نسل جديدي از سيستم‌هاي تشخيص آتش گرديد. تشخيص آتش مبتني بر اطلاعات بصري روش جديدي است که غالباً مي‌تواند کاستي‌هاي روش‌هاي ذکر شده را جبران نمايد. هدف از اين روش طراحي سيستم‌هايي است که توانايي تشخيص خودکار آتش را در منطقه‌ي تحت پوشش خود داشته باشند. وجود سيستمي با چنين قابليتي خطاي انساني را کاهش داده و از لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه خواهد بود. در اين روش دوربين عنصري اصلي در سيستم محسوب مي‌شود که توانايي پوشش منطقه‌اي وسيع را دارا بوده و مي‌تواند اطلاعات مفيدي در مورد اندازه، سرعت پيشرفت و مکان آتش فراهم سازد. هدف اصلي در سيستم‌هاي تشخيص آتش، طراحي سيستمي با قدرت تشخيص بالا، نرخ خطاي کم و زمان تشخيص منطقي است. تشخيص آتش در دنباله‌هاي ويدئويي نيازمند پردازش اطلاعات موجود در ويدئو به منظور آگاهي از وجود يا عدم وجود آتش در آن است. استخراج ويژگي‌هاي مناسب با قدرت تفکيک بالا از ملزومات طراحي يک سيستم تشخيص آتش مبتني بر اطلاعات بصري است. بر همين اساس روش‌هاي گوناگوني براي استخراج اطلاعات بصري و تشخيص نواحي آتش ارائه شده است. هدف از اين پايان‌نامه نيز ارائه‌ي روشي کارامد براي تشخيص آتش در تصاوير ويدئويي در محيط‌هاي باز است. در روش پيشنهادي اول از ويژگي‌هاي حرکت و رنگ با توجه به پويايي و حدود رنگ مشخص آتش استفاده شده است. به منظور ارائه‌ي مدلي عام‌تر به گونه‌اي که امکان استفاده از آن در حالت‌هاي مختلف مانند دوربين متحرک و ثابت وجود داشته باشد، روش پيشنهادي دوم ارائه شده است. در اين روش از تشخيص برجستگي به عنوان يک ويژگي جديد براي تفکيک نواحي مهم تصوير استفاده شده است. همچنين بررسي بافت آتش در حوزه‌ي زمان از ديگر ويژگي‌هاي روش پيشنهادي است که موجب افزايش دقت آن گشته است.
کد نوشتار : 299856