ایمان واعتقاد به شب قدر ، یکی از مهمترین مسائل اعتقادی مسلمانان است . شیعیان و اهل سنت بر اساس آیات قرآن کریم ، روایات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) و اهل بیت (علیهم السلام ) ، در ماه مبارک رمضان ، چند شب را به عنوان لیالی قدر به انجام اعمال عبادی خاصی می پردازند . از آنجا که میان شیعیان واهل سنت در مواردی اختلاف نظر وجود دارد ضروریست که به بررسی این روایات بپردازیم . در این پایان نامه روایات را از دو جهت بررسی می کنیم یکی از جهت سند و دیگری از جهت دلالت . روش ما چنین است که پس از ذکر روایت و ترجمه آن ، سند روایت را تحلیل می کنیم . روایاتی که دارای سلسله سند مشترکی هستند ، سلسله سند را فقط در روایت اول آورده و در روایتهای بعد به روایت اول ارجاع داده ایم . از ذکر راویانی که مورد وثوق و اعتماد بوده اند خودداری کرده و چنانچه دلیل ضعف روایتی به راوی آن مربوط باشد راویان ضعیف را با دلیل ضعف آنها آورده ایم . در بررسی دلالی به توضیح روایاتی که از لحاظ معنا و مفهوم از نوعی ابهام برخوردارند پرداخته و نظرات علماء وبزرگان را ذکر و در پایان از مجموع روایات نتیجه گیری کرده ایم .