تاریخچه به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی به دهه های 40 و50 میلادی بر میگردد که شرکت هایی از قبیل جنرال موتورز فناوری اطلاعات را در سیستم پرسنلی و پرداخت حقوق به کار گرفتند(والکر ،1992). پیشرفت سریع و روزافزون فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن در حوزه‌های مختلف سازمان، باعث رسوخ فناوری اطلاعات در فرایندها و سیستم‌های منابع انسانی شده و رویکرد جدیدی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از ان به عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) نام می‌برند. سازمان-های مختلف حسب شرایط و انتظارات خود این سیستم‌ها را در سطوح مختلفی چون سطح ارتباطی، عملیاتی و تحول‌آفرین به کار گرفته‌اند که حسب آن نتایجی را در حوزه‌های سازمانی تجربه کرده‌اند. e-HRM ذائقه جاری بسیاری از سازمان‌های بزرگ است و به نظر می‌رسد این فرصتی برای کارآمدتر کردن متخصصان منابع انسانی از طریق رهانیدن آنان از بسیاری از وظایف و کارهای روتین و قادر ساختن آن‌ها بر تمرکز بیشتر بر روی ابعاد استراتژیک شغلشان باشد. چرا که امروزه شرکت ها در جستجوی امکاناتی هستند که بتوانند عملیات منابع انسانی را به نحو کاراتری انجام دهند. ترکیب نیاز به عملیات کارآتر از یک طرف و امکانات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از طرف دیگر، منجر به تکامل سریع سیستم‌های الکترونیک منابع انسانی شده است. انتظار می رود معرفی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی به شیوه کارآمد و استراتژیکی کار را برای متخصصان منابع انسانی تسهیل کند(وئرمنز و ولدهون ،2007). با وجود آنکه تحقیقات زیادی به این مساله اشاره دارد که پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک نتایج مثبت و ملموس زیادی را برای سازمان‌ها به همراه دارد و باعث کاهش هزینه‌ها،اثربخشی، خدمات منعطف و مشارکت کارکنان می‌شود، اما درمقابل برخی از مطالعات نشان می‌دهد که با ورود مدیریت منابع انسانی الکترونیک موانع بیشتری در سازمان‌ها مانند کاهش ارتباطات انسانی و اجتماعی، فشار روانی شغلی، مدیریت بیشتر منابع انسانی و عدم موفقیت در استفاده از دارایی‌های مبتنی بر فناوری بوجود می‌آید(استروهمیر ،2007). که محقق را درصدد کنکاش بیشتر پیرامون نتایج به کارگیری این فناوری در عمل،بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی داشت. برای بسیاری ممکن است این سوال که با اضافه نمودن (e) به ابتدای مدیریت منابع انسانی چه چیز رخ می دهد و آیا این امر باعث اثربخشی مدیریت منابع انسانی میگردد یا خیر؟این پژوهش، با بررسی ماهیت، محتوی، روشها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک به تاثیر آن بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی پرداخته و در پایان نیز نتایج و پیشنهاداتی را مطرح می کند.