شرکت‌ پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر جایگاه بسیار استراتژیکی در شهرهای داخلی استان بوشهر و نیز شهرهای همجوار دارد و سوخت مصرفی بسیاری از شهروندان، کارخانجات و نیروگاه‌ها را تامین می‌کند. عدم مدیریت صحیح سیستم موجودی در شرکت‌های فوق نه تنها تبعات اقتصادی بلکه دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌باشد. عدم تامین به موقع سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و کارخانجات منجر به بروز بحران غیر قابل چشم‌پوشی به خصوص در شهرهای صنعتی خواهد شد. به همین منظور بکارگیری سیستم‌های موجودی چند سطحی می‌تواند راه حل بسیار ایده‌آلی برای جلوگیری از بروز مشکلات تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی باشد. کمینه سازی مجموع هزینه‌های کنترل موجودی شامل هزینه نگهداری و ثبت و سفارش، و کمینه‌سازی زمان تاخیر سفارش از هر نوع فرآورده. این پژوهش در دسته پژوهش‌های کمی جای دارد و از نوع کاربردی است. بدین منظور برای حل مدل‌های این پژوهش و تحلیل نتایج از مدل‌سازی رباضی استفاده می گردد و نهایتاً مطالعه موردی نیز، برای مدل ارایه شده ، در نظر گرفته شده است. نتایج عددی در مدل ریاضی برای انبار مرکزی و سه انبار محلی به تفکیک 4 نوع فرآورده نفتی مورد محاسبه قرار گرفته و مقادیر بهینه محاسبه شده‌اند. مدل توسعه داده شده در این پژوهش، علاوه بر تعیین مقادیر بهینه سفارش اقتصادی و نقطه سفارش در انبارهای محلی، باعث صرفه جویی در هزینه‌های نگهداری و ثبت و سفارش و بطور کلی مجموع هزینه‌های کنترل موجودی شده است. محاسبات انجام شده به خوبی این نتایج را تایید می‌کند