خدمات مدیریت ثروت خصوصی، جزو خدمات نوین مالی است که برای مشتریانی با ثروت خالص بسیار زیاد طراحی شده است. این مشتریان بر اساس تراز خالص ثروت خود، بازار ویژه‌ای را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌های سرمایه-گذاری فراهم می‌آورند. این موسسات با ارایه‌ی خدماتی شخصی و کاملا ویژه و متناسب با نیاز هر کدام از این مشتریان، سعی در افزایش سهم از مشتری خود دارند. از جمله خدماتی که این موسسات در قالب مدیریت ثروت خصوصی به مشتریان خود ارایه می‌دهند می‌توان به مشاوره‌های مالی و حقوقی، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها مختلف چه از جنس مشاوره و چه از جنس مدیریت سبد، برنامه‌ریزی‌های مالی شخصی برای دوران بازنشستگی یا پرداخت مخارج دانشگاه رفتن فرزندان، برنامه‌ریزی مالی برای تقسیم ارث افراد و از این دست اشاره کرد. از آن‌جا که هر یک از این افراد قرار است مشتریانی دایمی برای موسسات مالی ارایه‌کننده‌ی خدمات مدیریت ثروت به شمار آیند، لذا درک دقیق نیاز آن‌ها در هر یک از مقاطع زندگی یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین چالش‌ها به شمار می‌رود. از آن‌جا که هر یک از این مشتریان در زمان‌های خاص، با ریسک‌ها و اهداف ویژه‌ای روبه‌رو لازم است تا با مطالعه‌ی دقیق این موضوعات، تخصیص دارایی بهینه‌ای به هر یک از آن‌ها در هر مقطعی از زندگی اختصاص داده شود. در مدیریت ثروت، مشاور سرمایه‌گذاری موظف است تا با تدوین بیانیه‌ی خط‌مشی سرمایه‌گذاری، اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشتری را شناسایی نماید. از سوی دیگر، با اجرای آزمون‌های ریسک-سنجی مختلف باید میزان ریسک‌پذیری مشتریان محاسبه شود و سپس بر اساس این دو عامل، تخصیص بهینه‌ی دارایی‌های صورت پذیرد.ایده‌ی اصلی تحقیق ما بر اساس تغییر ماهیت تابع ریسک‌پذیری مشتریان در هر یک از برهه‌های مختلف زندگی شکل خواهد گرفت و با در نظر گرفتن این موضوع، مدلی بهینه برای ارائه خدمات مدیریت ثروت مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. برای این منظور، بررسی جامعی بر روش‌های تعیین میزان ریسک‌پذیری مشتریان صورت خواهد پذیرفت و با توجه به هر یک از این روش‌ها، نقاط قوت و ضعف آن‌ها با عنایت به ویژگی‌های خاص مشتریان ایرانی استخراج خواهد شد و بر اساس مطالعات سعی در رفع نقاط ضعف خواهد شد.
کد نوشتار : 249584