خاک‌های متورم شونده جزء خاک‌های مسئله‌دار در مهندسی عمران هستند که همواره سبب به وجود آمدن مشکلاتی در سازه‌ها گشته‌اند. از این دسته خاک ها می توان به خاک‌های رسی و گچی اشاره کرد از این رو در این مقاله به بررسی اثر تر و خشک‌شدگی سیکلیک بر روی رفتار تورمی خاکهای گچی و رسی و ترکیبی از آنها پرداخته‌ایم. این نوع مطالعه مشابه با رفتار بلند مدت خاک در فصول مختلف سال است که فصول گرم سال همانند قسمت خشک آزمایشات و فصول سرد که معمولا با بارندگی همراه است مانند قسمت تر آزمایشات است. در حالت تر نمونه در داخل سلول کاملا اشباع می‌گردد و حالت خشک آن تا زمان رسیدن به انقباض کامل و ناقص ادامه‌ می‌یابد. به این منظور چهار نوع خاک که دو نوع آن خاک متورم شونده گچی و دو نوع آن خاک متورم شونده رسی است جهت انجام آزمایشات سیکلیک از نقاط مختلف کشور (ایران) تهیه گردید. پس از اتمام آزمایشات سیکلیک به بررسی تغییرات میکروفابریک خاک‌ها در سیکل های مختلف بوسیله اسکن الکترونی میکروسکوپی SEM پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نمونه های مورد آزمایش که تا حد انقباض ناقص خشک می شوند بیشترین فشار تورمی آنها در در اولین تماس نمونه با آب رخ می دهد این در حالی است که برای نمونه های که تا حد انقباض کامل خشک می گردند بیشترین فشار تورمی در سیکل دوم رخ می دهد. برای هر دو نوع آزمایش نمونه ها تقریبا بعد از سیکل جهارم به حالت تعادل می رسند.
کد نوشتار : 231998