امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده و تجدید‌پذیر در شبکه‌های توزیع، به خاطر اثرات زیست‌محیطی و دلایل بسیار دیگر به‌شدت افزایش یافته است. در شبکه‌های توزیعی که دارای منابع تولید پراکنده هستند، در صورت قطع ارتباط شبکه‌ی توزیع با شبکه‌ی فوق‌توزیع، استراتژی معمول، قطع منابع تولید پراکنده است. دلایل قطع عبارتند‌از: افت فرکانس، افت ولتاژ، حفظ امنیت مصرف‌کنندگان، حفظ ایمنی پرسنل و جلوگیری از وصل مجدد شبکه‌های سنکرون نشده. با توجه به شرایط مذکور شرکت‌های توزیع مجبور به قطع منابع تولید پراکنده خواهند شد. بر خلاف روش متداول، جدیداً حفظ منابع تولید پراکنده در حین عملکرد جزیره‌ای در نظر گرفته شده است. البته شرط اساسی حفظ منابع تولید پراکنده در حین عملکرد جزیره‌ای، بالا بودن ضریب نفوذ این منابع می‌باشد. از طرف دیگر، برای اینکه شبکه توزیع دارای منابع تولید پراکنده، در حالت جزیره‌ای بتواند به کار خود ادامه دهد می‌بایست یک استراتژی حذف بار مناسب مختص این نوع شبکه‌ها وجود داشته باشد تا تعادل بین تولید و مصرف را دوباره برقرار نماید. الگوریتم‌های حذف بار متداول چنین قابلیتی را ندارند. زیرا الگوریتم‌های حذف بار متداول برای حالتی طراحی می‌شوند که عدم تعادل بین تولید و مصرف خیلی بزرگ نباشد. در این پایان‌نامه مدل‌های مختلف حذف بار همراه با تمامی معایب و مزایای آن ها بررسی خواهند شد. در اینجا، هدف اصلاح الگوریتم‌های حذف بار فرکانسی است، بطوریکه در شرایط عدم تعادل شدید بین تولید و مصرف نیز قابلیت حفظ پایداری فرکانسی را داشته باشد. در این پایان‌نامه 2 نوع الگوریتم حذف بار فرکانسی تطبیقی ارائه شده است. الگوریتم اول مخصوص شبکه‌های سنتی و الگوریتم دوم در شبکه‌های تجدید ساختار یافته استفاده می‌شود. سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می‌دهد که روش‌های ارائه شده حذف بار بهینه‌ای را با در نظر گرفتن پایداری فرکانسی انجام می‌دهند.
کد نوشتار : 263947