توّجه به کودک و حقوق او، آن‌چنان در قرن معاصر فزونی یافت که برخی از مربیان و حقوقدانان بزرگ پیش-بینی کرده‌اند که این قرن، قرن کودک خواهد بود. اسلام هم در مورد نگهداری و سرپرستی کودک، تعلیم و تربیت کودک، نفقه، بازی و سایر اموری که در سلامت جسم و روان وی نقش موثری ایفا می‌نمایند و حقوق معنوی و مادی او را تضمین می‌کنند، احکام و برنامه‌های جامعی ارائه نموده است که لزوم شناخت این احکام فقهی و مقایسه‌ی آن‌ها با حقوق و قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق کودک، بر هر محققی که در این زمینه قصد پژوهش دارد، پدیدار می‌گردد. در این رساله نگارنده قصد دارد به روش کتابخانه‌ای و با فیش‌برداری از منابع و مآخذ لازم (کتب و اسناد و ...) در سه بخش بخش به تحقیق در تعریف کودک، آغاز و پایان کودکی، نسب کودک و چگونگی اثبات آن، روش‌های صحیح تعلیم و تربیت کودک، تفاوت دیدگاه‌های مذاهب اسلامی و اعلامیه‌ها و عهدنامه‌های بین-المللی مربوط به حقوق کودک در مورد مسولیت‌های والدین در قبال نفقه‌ی کودک، حضانت کودک، حقوق فرزند نامشروع و ... بپردازد. شایان ذکر است که در بخش اول به مقدمات و مبادی مباحث پرداخته شده و در ادامه در بخش‌های دوم و سوم رساله که هسته‌ی اصلی بحث است دیدگاه‌های مذاهب اسلامی و قوانین بین-المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک درباره‌ی مهم‌ترین موارد حقوق معنوی و مادی کودک مطرح می‌شود.