سیستم‌های برق شامل سه بخش می‌شوند که عبارتند از: تولید، انتقال و توزیع. تمامی این ‏بخش‌ها برای افزایش قابلیت اطمینان و بهره‌وری انرژی، نیاز به تعمیرات پیشگیرانه دارند. اغلب ‏بسته‌های برنامه‌ریزی تعمیرات، برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه،‌ در یک پریود برنامه‌ریزی بهره‌برداری ‏یک تا دو ساله، به منظور حداقل نمودن کل هزینه بهره‌برداری، در ضمن برآوردن تقاضاهای انرژی ‏سیستم و قیود تعمیرات می‌باشند.‏ یکی از مسائلی که بهره‌برداران سیستم با آن مواجه می‌باشند، چگونگی برنامه‌ریزی برای ‏تعمیرات واحدهای تحت پوشش خود می‌باشد. تابع هدف بهره‌بردار سیستم در این رساله به مسئله ‏برنامه‌ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی و با توجه به قیود شبکه و ایمنی سیستم می‌پردازد. در این ‏برنامه‌ریزی، بهره‌بردار سیستم، با توجه به قیودی که در طول یک دوره برای واحدهای تولیدی وجود ‏دارد و نیز با توجه به پیشنهاد هر کدام از این واحدها، برنامه تعمیرات آنها را طوری زمان‌بندی می-‏کند که علاوه بر برآورده ساختن قیود شبکه و ایمنی همچون مقدار انرژی تامین نشده و یا رزرو ‏مورد نیاز، کمترین هزینه بهره‌برداری تحمیل شود.‏ در یک برنامه‌ریزی تعمیراتی جامع، پیشنهاد می‌کنیم تا برنامه‌ریزی تعمیرات خطوط انتقال را به ‏همراه برنامه‌ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. هدف اصلی تعمیرات خطوط انتقال ‏تضمین انتقال برق و دوری از اتلاف انرژی است. حضور قیود شبکه و انتقال، پیچیدگی مسئله ‏تعمیرات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. در این رساله ابتدا برنامه‌ریزی تعمیرات واحدهای ‏تولیدی را با در نظر گرفتن قیود رزرو سیستم، مقدار انرژی تامین نشده، قید سوخت و خرید انرژی ‏از سایر تولید کنندگان، نرخ خروج اضطراری واحدها و تاثیر محدودیت در حد توان انتقالی از دیدگاه ‏بهره‌بردار سیستم را به کمک نرم‌افرار بهینه‌سازی ‏GAMS‏ بر روی سیستم 24 شینه ‏IEEE-‎RTS‏ انجام داده و در ادامه برنامه‌ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی را به همراه برنامه‌ریزی خطوط ‏انتقال با قیود ذکر شده اعمال نموده‌ایم.‏
کد نوشتار : 208919