روش اختلاط عمیق در خاک به روشی اطلاق می‌شود که در آن مواد پایدار کننده نظیر سیمان یا آهک توسط یک محور تو خالی به خاکی که قبلاً توسط مته‌های حفاری بریده شده تزریق و با آن ترکیب می‌شود. حاصل این عمل تشکیل ستون‌هایی با خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب‌تر از خاک محل می‌باشد. این روش دارای کاربرد‌های بسیاری از جمله استفاده به عنوان پی در زمین‌های سست است. در حین تحقیق سعی شده است تا در ابتدا با روش اختلاط عمیق در خاک آشنا و کاربرد‌ها و مزیت‌های این روش نسبت به دیگر روش‌های جایگزین معرفی گردد‌، در ادامه به بررسی تأثیر اجرای این روش بر خواص خاک پیرامونی ستون‌ها می‌پردازیم. در انتها با استفاده از نرم‌افزار Plaxis 3D Foundation ، بررسی اثر تغییر قطر، عمق و ضریب الاستیسیته این ستون‌ها بر روی تغییر مکان‌ (نشست) خاک صورت می‌گیرد.
کد نوشتار : 193118