لبنان کشوری است که از دیر باز حضور دولت‌های خارجی را در خود به همراه داشته است. آمریکا، فرانسه و ایران از جمله کشورهایی هستند که در لبنان منافع خاصی را دنبال می‌کنند. اما منافع آمریکا و فرانسه در لبنان متضاد با منافع ایران در لبنان می‌باشد که این امر باعث شده روابط ایران و لبنان تحت تأثیر این منافع قرار بگیرد. از آنجا که ایران قدرت مهمی در منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید و به دنبال افزایش خود در منطقه می‌باشد؛ لذا با سوریه و بازیگری غیردولتی به نام حزب‌الله، اتحاد استراتژیک در منطقه تشکیل داده است. با توجه به اهمیت مولفه‌ی منافع ملی از نظر واقع‌گرایان، نقطه نظرات مورگنتا نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال افزایش قدرت و فرانسه به دنبال حفظ قدرت سنتی خود در لبنان درصدد تشکیل موازنه‌ی قوا علیه مثلث اتحاد ایران، سوریه و حزب‌الله در منطقه می‌باشند تا منافع ملی خود را در لبنان حفظ و تأمین کنند. لازمه‌ی بسط اتحاد استراتژیک ایران با لبنان، روابط گسترده و همکاری‌های بیشتر با لبنان می‌باشد. روابط ایران و لبنان بعد از انقلاب اسلامی، بیشتر در چارچوب روابط با حزب‌الله لبنان تعریف می‌شد اما بعد از 11 سپتامبر ایران سعی در گسترش روابط با دولت لبنان برای برقراری اتحاد استراتژیک داشته است. در حالی که روابط ایران و لبنان بعد از 11 سپتامبر در خلال مساعدت ایران به لبنان در جنگ 33 روزه بهبود یافته است و ایران توانسته نقش و نفوذ خود را در لبنان افزایش دهد، اما منافع آمریکا و فرانسه در مسائل داخلی لبنان از قبیل ترور رفیق حریری، به علت تضاد با منافع ایران، تاکنون مانع از شکل گیری اتحاد استراتژیک بین ایران و لبنان شده‌اند.
کد نوشتار : 193477