کتابشناسی توصیفی کتابشناسی است که موضوع و محتوای کتاب را به طور خلاصه وصف و معرفی می‌کند. کتابشناسی حاضر که شامل پنج نشریه دانش‌آموز، تحفه نو بهرۀخردسالان ایران، کیهان بچه‌ها، تهران مصور کوچولوها، نغمه کودک توصیفی است از داستان‌های این نشریات کودکان و نوجوانان در فاصله سال‌های 1338-1328 همراه با طبقه‌بندی نوع داستان‌ها بر مبنای تقسیم‌بندی داستانها از دیدگاه فرهنگنامه کودکان و نوجوان و تاريخ ادبيات كودكان ايران و همچنین بررسی نقاط ضعف و قوت نشریات از نظر داستان‌ها در این دهه می‌باشد. اين پژوهش، به صورت كتابخانه‌اي تدوين شده است. در آغاز مقدمه مختصري درباره روند كار اين نشريات در حوزه داستان در دهه مورد تحقيق ذكر شده است. اين پژوهش شامل پنج بخش است. در هر بخش اطلاعاتي درباره شرح ومحتوای داستان‌ها، همراه با جدولي از نام داستان و نوع آن ، نويسنده، مترجم، دوره ، شماره مجله ، سال انتشار، ماه و شماره صفحه آن آمده است. همچنين فهرست الفبايي از نام داستان‌ها با توجه به دو كد مربوط به شرح داستان‌ها و جداول تنظيم شده است. با توجه به تحقيق در اين پنج مجله افسانه‌ها در ميان گونه‌هاي مختلف داستاني در هر پنج مجله شمار بالايي داشت. ولي بر عكس داستان‌هايي با آموزه‌هاي ديني در اين سال‌ها براي كودكان وجود نداشت. كميك استريپ از قالب‌هاي پركار مجله‌هاي كيهان بچه‌ها و تهران مصور كوچولوها بود اما در دو مجله‌ دانش‌آموز و خردسالان كميك استريپ جزء قالب‌هاي داستاني اين مجلات نبود. از ميان اين پنج نشريه در نغمه كودك شمار داستان‌هاي تأليفی از ترجمه بيشتر بود.
کد نوشتار : 259722