شناخت و تحليل موضوعات گوناگون موجود در نهج البلاغه از مباحثي است كه به تازگي در عرصه‌ي مطالعات كتب ديني مورد توجه پژوهشگران علوم ديني قرار گرفته است. در اين ميان كنكاش پيرامون ملاحم نهج البلاغه به دليل آگاه كردن مردم از رويدادها و حوادث سختي كه در آينده با آن مواجه خواهند شد از اهميت به سزايي برخوردار است. اين پژوهش به منظور آشنايي با ملاحم نهج البلاغه از ديدگاه فقه الحديثي انجام يافته و بر آن است تا از راه كاوش بر پيشگوييهاي امام علي (عليه‌السلام) محقق شدن گفتار امام را بيان كند. پژوهش حاضربا بهره گيري از شيوه‌ي تحليلي- مقايسه اي و روش كتابخانه اي به بررسي فقه الحديثي ملاحم نهج البلاغه مي پردازد و در اين مسير از شروح نهج البلاغه، كتب مفردات، كتب حديثي و كتب تاريخي بهره ها جسته است. نگارنده در اين رساله كوشيده است تا با نگرشي جديد اين قسمت از سخنان امام را به دقت بكاود و شناختي تازه از گفتار امام را ارائه دهد. از حاصل اين پژوهش مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه پيشگوييهاي امام علي (عليه‌السلام) درباره‌ي ملاحم و جنگهايي كه مردم به سبب تمرّدشان از دستورات و راهنماييهاي امام عصرشان با آن مواجه شدند در طي گذر زمان به تحقق پيوست و آنان با تمام وجود به حقانيت گفتار امام و در نتيجه اتصال ايشان به منبع غيب، پيامبر (صلي‌ا... عليه وآله وسلّم) اقرار كردند؛ خداوند متعال براي آزمايش تمام بشريّت همچنان برخي از اين ملاحم را در پرده اي از ابهام قرار داده است تا فقط مؤمنان واقعي با عبرت از گذشتگان خود و تكيه براعتقاد راسخ خويش و تمسك به امانت پيامبر (صلي‌ا... عليه وآله وسلّم) منتظر تحقق اين ملاحم گردند، ملاحمي كه زمينه ساز ظهورحجت موعود، امام زمان (عليه‌السلام) مي باشد.
کد نوشتار : 259563