بهینه‌سازی نیروگاه‌ها یکی از اهداف رویکرد مندرج در سند چشم‌انداز راهبردی توسعه‌ی بیست ساله‌ی کشور با توجه به مباحث انرژی در افزایش توان تولید انرژی الکتریکی در کشور، طی سال‌های آتی است. در این پایان‌نامه دو جنبه‌ی طراحی و کنترل نیروگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از طراحی بهینه و با کمترین تعداد میتر ممکن و سپس کنترل نیروگاه با این میترها که در ارتباط با یکدیگر هستند، می‌توان عملکرد نیروگاه‌ها را چه از جهت هزینه‌ی طراحی و ساخت و چه از جهت مصرف کمتر و تولید بیشتر به‌علت کنترل بهتر، بهینه نمود. تئوری معتبرسازی و تلفیق داده بیشتر بر روی طراحی و کنترل نیروگاه‌ها بر اساس کنترل میترهای ابزاردقیق تمرکز دارد، اما در این پایان‌نامه استفاده از این تئوری در زمینه‌ی طراحی و نصب و کنترل ادوات اندازه‌گیری برق صحبت به‌میان آمده است. در این پایان‌نامه این دو مبحث (کنترل ابزاردقیق و برق) در قالب بحثی مشترک مطرح شده است و سعی شده است ترکیب این دو با تمرکز بر روی بخش برق ملاک عمل باشد. با توجه به این مسئله که تئوری معتبرسازی و تلفیق داده بر روی ادوات اندازه‌گیری برق در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است، مسائل جدیدی به‌وجود آمده است و برای حل این‌گونه مسائل جستجوگر فرا ابتکاری‌ای پیشنهاد شده است که قابلیت حل آن‌ها را داشته باشد. این جستجوگر، الگوریتم ببر نام‌گذاری شده است و تلفیقی از جستجوگرهای فرا ابتکاری پیشین به‌خصوص جستجوگر کرم شب‌تاب است ولی قابلیت زاد و ولد و مهاجرت (زیاد شدن تعداد ببرها) و مرگ و میر و خودکشی (کم شدن تعداد ببرها) به آن اضافه شده است. برای بررسی روش‌های پیشین، حل مسئله‌ی جایابی تجهیزات اندازه‌گیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک به‌طور مفصل بررسی شده است. با تلفیق این دو تئوری معتبرسازی و تلفیق داده در طراحی و کنترل نیروگاه با جستجوگر فرا ابتکاری می‌توان به نیروگاه‌هایی بهینه با بهره‌وری و قابلیت اطمینان بالاتری رسید. استفاده از تئوری معتبرسازی و تلفیق داده در برق و الگوریتم ببرمی‌تواند فصل جدیدی را در استفاده‌ی از این تئوری در بسیاری از مباحث برق-قدرت باز نماید. جهت موردکاوی نیروگاه آبنیروی پتروشیمی بندرامام مورد بررسی قرار گرفته است، که شبیه‌سازی‌های این نیروگاه قابلیت تصحیح جریان‌سنج‌ها را نشان می‌دهد. نیروگاه‌های گازی را می‌توان با صرف هزینه‌های معقول به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی یا نیروگاه‌های با تولید بخار تبدیل نمود و سپس بخش ادوات اندازه‌گیری برق را با استفاده از روش معرفی شده بهینه نمود. طراحی این سیکل ترکیبی افزایش 15% بازده را نشان می‌دهد. این طراحی و کنترل در نیروگاه‌های هسته‌ای نیز قابل پیاده سازی است.