مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی به دلیل کاربرد آن در تحلیل نقشه‌ها و پروفیل‌های برداشت شده از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق پس از انجام تصحیحات لازم بر روی داده‌ها، از روش‌های تفسیر کیفی به منظور شناسایی‌های کیفی توده آنومال استفاده شده است. فیلتر‌های انجام شده بر روی داده‌ها عبارتند از: کاهش به قطب، گسترش به سمت بالا، مشتق قائم، سیگنال تحلیلی و فیلتر‌های بالاگذر و پایین‌گذر. بعد از انجام تفسیر‌ها و آشنایی کلی با موقعیت و نوع توده آنومال و همچنین گسترش حدودی توده آنومال به مدل‌سازی وارون داده‌ها پرداخته شده است. بدین منظور از روش مدل‌سازی دوبعدی فشرده که از دست‌یافته‌های اصلی لاست و کوبیک حاصل شده ، استفاده شده است. در این روش که مدل‌سازی وارون‌ داده‌های میدان مغناطیسی کل براساس اصول ابتدایی حداقل کردن سطح مقطع عبوری از توده منبع توصیف شده است، زمین مورد بررسی در زیر نیمرخ داده‌های برداشت شده ، به تعداد زیادی منشور افقی با طول بی‌نهایت و خودپذیری مغناطیسی ثابت تقسیم می‌شود. اجرای مدل‌سازی با مثال‌های ساختگی از آنومالی‌های مغناطیسی نشان می‌دهد که حل مسائل فرو‌معین در حضور داده‌ها با نوفه ملایم با دقت خوبی برآورد شده است. الگوریتم برنامه در نرم‌افزار Matlab کدنویسی شده و نتایج خروجی برنامه بر روی مدل‌های ساختگی نشان دهنده صحت الگوریتم است. بعد از حصول اطمینان از کارایی و صحت الگوریتم، به مدل‌سازی داده‌های واقعی پرداخته شده است. داده‌های مغناطیسی از محدوده مورد مطالعه در شرق شهر مروست در جنوب استان یزد در راستای 13 پروفیل شرقی– غربی و 1800 ایستگاه برداشت شده است. به منظور بالا بردن دقت در عملیات برداشت، از قرائت‌های تکراری در هر ایستگاه استفاده شده است. این محدوده قسمت کوچکی از زون سنندج – سیرجان است. این زون از نظر وجود مواد معدنی دارای توان و پتانسیل بالایی است، در ضمن رخنمون‌های محدودی از آهن در داخل سنگ‌های شیستی در منطقه مشاهده شده است. تفسیر‌های کیفی گسترش عمقی آنومالی را بیش از 100 متر و محدوده آنومال را حدود 75×200 متر مربع تخمین زد. در نهایت مدل‌سازی انجام شده برروی منطقه بخوبی دو توده مجزا با گسترش عمقی 80-100 متر و شکلی دایک مانند در میان سنگ‌های دربرگیرنده را نشان می دهد که با توجه به زمین شناسی منطقه می توان آنرا به توده های سنگ آهن نسبت داد.
کد نوشتار : 194259