بهینه‌سازی انرژی به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش آلاینده‌های زیست محیطی درکشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است. امروزه این کشورها به بهینه‌سازی و مدیریت انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی مینگرند و این رویکرد تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت. در این میان یکی از مهمترین راهکارهای بهینه‌سازی انرژی انجام شده در تمامی این کشورها با هدف افزایش بازده تولید انرژی و استفاده بهینه از منابع سوخت با بازده کلی 75 تا 90 درصد، استفاده از سیستم های تولید همزمان گرما و الکتریسیته می‌باشد. فنآوریهای تولید همزمان برق و حرارت، برق و یا توان مکانیکی تولید نموده و حرارت اضافی را برای مصارف مختلف از جمله گرمایش و سرمایش به صورت قابل ملاحظه‌ای بازیافت می‌نماید. در این میان نقش چیلرهای جذبی به عنوان منابع تامین انرژی سرمایشی بسیار با اهمیت است. در این تحقیق یک الگوریتم بهینه‌سازی اقتصادی به منظور حداقل کردن هزینه بهره‌برداری از سیستم‌های تولید مشترک خانگی راه‌اندازی شده توسط توربین‌های گازی ارائه می‌شود. در ادامه این روش با دیگر استراتژی‌های بهره‌برداری از منابع CHP مقایسه می‌شود و مزایا و معایب هریک از سناریوها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین شاخص‌های ارزیابی انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از هر استراتژی محاسبه شده و با حالتی که برق و حرارت با استفاده از تجهیزات مجزا تولید می‌شود، مقایسه می‌شوند. بعلاوه قابلیت کنترل دمای فضای داخلی خانه‌های مسکونی در حالتی که از منابع تولید همزمان به عنوان منبع تولید برق و حرارت استفاده شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله با مدلسازی کلیه عوامل تعیین کننده دمای درون خانه و همچنین روابط بین آنها ارائه شده است. در ادامه با اصلاح وضعیت کنترل به سمتی پیش می‌رویم که دمای خانه تا حد ممکن به دمای مطلوب تنظیم شده برای آن ساعت از روز، نزدیک شود.
کد نوشتار : 156395