متداول‌ترین ابزار ورود اطلاعات به رایانه، صفحه‌کلید متعارف و متداول است. سرعت انتقال اطلاعات از طریق صفحه‌کلید، بسیار کند است و اگر نیاز به بازخوانی تعداد زیادی پرسشنامه در مدت زمان کم باشد، باید از روش‌های دیگر استفاده کرد. ابزار متعددی برای بازخوانی پرسشنامه‌های چندگزینه‌ای و انتقال اطلاعات آنها به رایانه وجود دارد. ازجمله متداول‌ترین آنها دستگاه‌های اسکن نوری (OPSCAN) هستند که هزینه بالا داشته و نیاز به کاغذهای خاص و پرسشنامه‌های با طراحی مشخص دارند. علاوه بر دستگاه‌های اسکن نوری می توان از روش‌های پردازش تصاویر دیجیتال همانند بازخوانی نوری علامت (Optical Mark Recognition) استفاده کرد، که قابلیت انعطاف بیشتر و هزینه کمتری دارند. در این پایان‌نامه یک روش بهبود یافته از بازخوانی نوری علامت به نام SOMR ارائه و پیاده‌سازی شده است. در این روش جدید، برای بدست آوردن سطح آستانه از درونیابی اسپلاین مکعبی استفاده شده است. در نهایت دقت، سرعت و هزینه آن با دستگاه‌های اسکن‌نوری مقایسه شده است.
کد نوشتار : 153806