گریدهای داده‌ای سیستم‌هایی هستند که به منظور به اشتراک گذاشتن کارآمد داده بین کاربران طراحی و پیاده سازی شده اند. کاربران این سیستم‌ها بدون آن‌که از موقعیت جغرافیایی و مکانی این اطلاعات آگاه باشند، به ‌اطلاعات دسترسی دارند. یکی از راه‌های افزایش کارایی در مشبک‌های داده‌ای کپی کردن داده‌ها در قسمت‌های مختلف سیستم است. کپی کردن داده‌ها با توزیع بار شبکه، کاهش ترافیک و افزایش دسترسی پذیری باعث افزایش کارایی سیستم می شود.روش‌های کپی‌سازی را می‌توان به دو گروه ایستا و پویا تقسیم کرد. در کپی‌سازی پویا محل کپی کردن داده‌ها، در طول زمانِ استفاده از سیستم و براساس نیاز و درخواست کاربران مشخص می‌شود. مزیت روش‌های پویا نسبت به روش‌های ایستا قابلیت انطباق این روش‌ها با تغییر الگوی درخواست کاربران در طول زمان است از آنجاییکه گرید های داده‌ای سیستم‌هایی پویا هستند، کپی‌سازی پویا روشی مناسب‌تر برای این سیستم‌ها به شمار می‌رود. در این تحقیق برخی از روش‌های موجود که برای افزایش کارایی سیستم‌های مشبک توسعه داده شده‌اند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین سعی خواهد شد استراتژی بهتری از نظر سطح دسترسی به داده‌ها در نوع خاصی از مشبک‌های داده‌ای - به نام مشبک های داده‌ای چند لایه - مشبک‌های داده‌ای که دارای معماری درختی هستند ارایه شود. در استراتژی مذکور سعی خواهد شد داده‌های درخواست شده توسط کاربران در سطوح پایین‌تری از درخت پاسخ داده شوند. کاهش سطح دسترسی به داده‌ها باعث کاهش زمان پاسخگویی به درخواست‌‌ها شده و به تبع آن موجب افزایش کارایی سیستم می‌شود. برای این منظور محلیت فضایی بر اساس محلیت فضایی فایل های مرتبط به فایلی که اخیراً استفاده شده، با توجه به اینکه این فایل ها محتمل ترین فایل ها برای درخواست های آینده هستند-به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کد نوشتار : 147664