نشانه رشد و پیشرفت هر جامعه ای اثربخشی سازمان های آن می باشد. بنابراین هر جامعه ای سعی دارد که اثربخشی سازمان هایش را بالا ببرد. تحقیقات فراوانی برای مقایسه اثربخشی در سازمان های بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته است. چنین مقایسه هایی با توجه به این پیش فرض انجام می شود که سازمان های دولتی و خصوصی بسیار بهم شبیه هستند که باعث می شود عملکردی که در یک بخش اجرا می شود، انتظار می رود که در بخش دیگر هم اجرا شود. معمولاً به نظر می رسد که بخش خصوصی اثربخش تر می باشد. از طرف دیگر بهترین عامل موثر در اثربخشی سازمان در عصر کنونی، داشتن مدیران شایسته و ارزشمند است. این پژوهش با هدف مقایسه ارزش ها و شایستگی های مدیران دولتی و خصوصی بر مبنای پیمایش MVP در ایران می باشد. MVP ها مجریان برتری هستند که بر مبنای ارزش ها و شایستگی های شخصی و حرفه ای فعالیت می کنند. رویتر با مطالعه رفتارها و مهارت های MVP ها، معیاری 13 عاملی از ارزش ها و شایستگی ها تدوین کرد و آن را پیمایش MVP نامید. ارزش های MVP شامل (مناعت طبع، بلندپروازی، مهارت در برقراری ارتباط، پایبندی به اخلاق، خلق کننده ارزش و کاوشگر) و شایستگی های MVP‌ شامل (مجریان برتر، حل کننده مشکل، تیم محوری، آشنایی حرفه ای به نقش تخصصی خود، مهارت در روابط اجتماعی، یادگیری محور و تمرکز موفقیت) می باشد. در پژوهش حاضر، پژوهشگر به مقایسه مدیران دولتی و خصوصی بر مبنای این 13 عامل ارزش ها و شایستگی ها خواهد پرداخت. امید است که نتیجه این پژوهش برای کشور عزیزمان ایران مفید باشد.
کد نوشتار : 145939