با ایجاد تحولات در بخش انرژی الکتریکی و به‌وجود آمدن بازارهای رقابتی، سیستم سنتی دچار تغییر ساختار شده و اجزا آن به صورت بازیگران مستقل با اهداف و سلایق متفاوت و بعضاً متعارض درآمده‌اند. شرکت‌های تولید انرژی الکتریکی به تولید و فروش انرژی به‌صورت رقابتی در بازارهای عمده‌فروشی پرداخته و خرده‌فروشان نیز برق را از بازار خرده فروشی خریداری کرده و به مشتریان می‌فروشند. در بهره‌برداری از بازارهای برق مشکلات عدیده‌ای همچون بی‌ثباتی قیمت‌ها و بروز تراکم در شبکه بوقوع پیوست. لذا عوامل اداره‌کننده بازار به‌سرعت دریافتند که رفع مشکلات فوق بدون دخالت‌دادن مشترکین در بازار امکان‌پذیر نیست. بنابرین به‌دنبال راه‌حلی بودند تا زمینه‌ی حضور فعال منابع سمت مصرف را فراهم کنند. در این تحقیق منابع سمت مصرف شبیه‌سازی شده و به‌صورت فعال در بازار شرکت داده ‌شده‌اند. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی نقش برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در عملکرد فنی و اقتصادی سیستم قدرت تجدید ساختار شده است. برای این منظور با پیشنهاد یک الگوریتم سه مرحله‌ای در قالب یک مسأله بهینه‌سازی چند هدفه به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در مرحله‌ی اول الگوریتم پیشنهادی، از یک مدل اقتصادی برای مدل‌سازی بارهای پاسخگو استفاده شده‌است که در آن بارهای پاسخگو براساس ضرایب الاستیسیته مدل‌سازی شده‌اند. در مرحله‌ی دوم، میزان بهینه رزرو بر مبنای منحنی هزینه و منحنی خسارت مشترکین تعیین می‌گردد. در مرحله‌ی پایانی پایان نامه، با توجه به دو مرحله‌ی اول، مسأله‌ی بهینه‌سازی اصلی در قالب سه تابع هدف، که عبارتنداز کمینه‌سازی هزینه تأمین انرژی و هزینه مشارکت بارهای پاسخ‌گو، کمینه‌سازی تلفات کل شبکه و بیشینه‌سازی ظرفیت دردسترس انتقال ATC، توسط بسته‌ی نرم‌افزاری الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی جمعی ذرات (PSO) پیاده‌سازی می‌شود. به این ترتیب در این قسمت میزان تولید واحدهای تولیدی و میزان مشارکت بارهای پاسخگو در بازار روز بعد به‌دست می‌آیند. در نهایت با محاسبه‌ی هزینه‌ی قیود (شامل تراکم و تلفات)، به این نتیجه رسیده می‌شود که، با دخالت دادن مشترکین در بازار، هزینه‌ی قیود، کاهش می‌یابد. بازار برق نیز به‌صورت بازار روز بعد و با مدل متمرکز بهره‌برداری می‌شود، به قسمی که هزینه برای مصرف کنندگان حداقل و همچنین ایمنی موردنیاز سیستم ارضا شود. مطالعات عددی بر روی شبکه تست 57 شین IEEE انجام شده است.