کسب دانش فنی دانه بندی ماده منفجره ‏‎HMX‎‏ و غیر حساس کردن آن با واکس که محصول نهایی پروژه ماده اکفل ‏‎(ocfol)‎‏ می باشد . و این دانش فنی در مقیاس ‏‎Bench‎‏ می باشد . این ماده یکی از قویترین مواد منفجره نظامی است که از نظر کارایی انفجاری و پایداری حرارتی، بر سایر مواد منفجره مزیت دارد . ‏‎HMX‎‏ کاربردهای زیادی از جمله در پیشرانه های جامد موشکی ، سدهای جنگی با عملکرد بالا و مواد منفجره متصل شده به پلاستیک ‏‎(HMXPlastic Banded Explosives)‎‏ و فتیله های انفجاری جهت چاههای نفت مورد استفاده قرار می گیرد .
کد نوشتار : 72283