به طور کلی در این تحقیق سعی شده است وضعیت تولید اسباب بازی در ایران با توجه به شاخص های مختلف ( کمی و کیفی ) در طراحی ، ساخت ، توزیع و همچنین بازار صادرات و واردات آن مورد بررسی قرار گیرد . اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ، مشاهده اسناد و مدارک و بررسی کتابخانه ای گرد آوری شده است .
نمایه ها:
تولید | 
ایران | 
کد نوشتار : 67459